Läsårstider och lovdagar

Läsårstiderna för läsåret 2024/2025 gäller alla skolor i Mullsjö kommun, från förskoleklass till årskurs 9. Önskan om ledighet utöver lovdagar ska sökas i Edlevo i god tid och beslut tas av rektor.

 • Enligt skollagen har elever närvaroplikt samtliga 178 skoldagar under läsåret och 187 lediga dagar.
 • Rektor får bevilja en skolpliktig elev kortare ledighet för enskilda angelägenheter och grundar sitt beslut på en individuell bedömning utifrån elevens helhetssituation.
 • När det finns speciella skäl får längre ledighet beviljas.
 • Genom att ta ledigt avstår vårdnadshavare från den undervisning som barnet skulle haft och det ligger på vårdnadshavarnas ansvar att ta reda på vilken undervisning barnet går miste om samt att se till att barnet förvärvar motsvarande kunskap.
 • Ledighet då nationella prov genomförs i årskurs 3, årskurs 6 och årskurs 9 beviljas inte. (Skollagen 7 kap 17-20§)
 • Ansökan om ledighet görs via Edlevo Öppnas i nytt fönster. och ska göras i god tid före ledigheten.

Vårterminen 2024

 • 8 januari: Studiedag och stängningsdag för kommunens förskolor och skolor
 • 9 januari: Studiedag
 • 10 januari: Skolstart
 • Vecka 7: Sportlov(12 februari till 16 februari)
 • 13 mars: Studiedag
 • 29 mars: Helgdag
 • Vecka 14: Påsklov (1april till 5 april)
 • 1 maj: Helgdag
 • 9 maj: Helgdag
 • 10 maj: Lovdag
 • 13 maj: Studiedag och stängningsdag för kommunens förskolor och skolor
 • 6 juni: Helgdag
 • 7 juni: Lovdag
 • 14 juni: Skolavslutning

Höstterminen 2024

 • 12 augusti: Studiedag och stängningsdag för kommunens förskolor och fritidshem (Vecka 33)
 • 19 augusti: Skolstart (Vecka 34)
 • 30 september: Studiedag och stängningsdag för kommunens förskolor och fritidshem (Vecka 40)
 • Vecka 44: Höstlov (28 oktober till 1 november)
 • 26 november: Studiedag (vecka 48)
 • 20 december: Skolavslutning (Vecka 51)

Vårterminen 2025

 • 7 januari: Studiedag och stängningsdag för kommunens förskolor och fritidshem (Vecka 2)
 • 8 januari: Studiedag (Vecka 2)
 • 9 januari: Skolstart (Vecka 2)
 • Vecka 7: Sportlov (10 februari till 14 februari)
 • 12 mars: Studiedag (Vecka 11)
 • Vecka 16: Påsklov (14 april till 18 april)
 • 1 maj: Helgdag (Vecka 18)
 • 2 maj: Lovdag (Vecka 18)
 • 12 maj: Studiedag och stängningsdag för kommunens förskolor och fritidshem (Vecka 20)
 • 29 maj: Helgdag (Vecka 22)
 • 30 maj: Lovdag (Vecka 22)
 • 6 juni: Helgdag (Vecka 23)
 • 13 juni: Skolavslutning (Vecka 24)
Senast uppdaterad:
8 april 2024