Elevhälsa

Elevhälsans huvuduppdrag är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande för att eleverna ska må bra och lyckas i sitt lärande.

 • För att alla elever utifrån sina egna förutsättningar ska utvecklas så långt som möjligt finns elevhälsan som ett stöd till både lärare och elever.
 • I elevhälsan ingår rektor tillsammans med medicinsk, social och specialpedagogisk kompetens.
 • Elevhälsan har vid behov även tillgång till skolläkare och skolpsykolog.
 • I Barn- och elevhälsoplanen (PDF) , 230.1 kB, öppnas i nytt fönster. beskrivs Mullsjö kommuns övergripande riktlinjer kring stöd till barn och elever.

Extra anpassningar

 • Alla elever har rätt till ledning och stimulans under sin skoltid.
 • Vissa elever kan ha behov av extra anpassningar under en kortare eller längre tid. Andra kan behöva någon form av särskilt stöd under längre tid.
 • Det krävs inte någon diagnos för att ha rätt till extra anpassningar eller särskilt stöd.
 • Skolan ska göra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen om en elev behöver det. Det här kallas för extra anpassningar.

Särskilt stöd och åtgärdsprogram

 • Om anpassningarna inte är tillräckliga kan eleven ha rätt till särskilt stöd.
 • Rektorn ser då till att utreda om eleven behöver särskilt stöd.
 • Oftast gör lärare och personal ur elevhälsan utredningen.
 • Om den visar att ditt barn behöver särskilt stöd ska skolan ta fram ett åtgärdsprogram, det vill säga en skriftlig, konkret plan för vilken form av särskilt stöd som ditt barn behöver för att uppnå kunskapskraven.
 • Särskilt stöd är insatser av mer ingripande karaktär och är insatser som ofta är mer omfattande och/eller varaktiga än extra anpassningar.

Skolsköterska

Helena Isaksson Meuchas
0392-145 21
helena.isakssonmeuchas@mullsjo.se

Specialpedagog

Ingmarie Waern
0392-144 40
ingmarie.waern@mullsjo.se

Speciallärare

Annika Isaksson
076-4960664
annika.isaksson@mullsjo.se

Speciallärare

Margareta Bergdahl
076-4960664
margareta.bergdahl@mullsjo.se

Skolsköterska

Cecilia Carlsson
0392-144 07
cecilia.carlsson@mullsjo.se

Specialpedagog

Emma Malm
0392-144 25
emma.malm@mullsjo.se

Kurator

Anna Axelsson
0392-144 08
anna.axelsson@mullsjo.se

Skolsköterska

Anna-Lena Wikström
0392-145 06
anna-lena.wikstrom@mullsjo.se

Kurator

Emelie Grönhage
0392-145 10
emelie.gronhage@mullsjo.se

Specialpedagog

Ann Awes
0392-145 08
ann.awes@mullsjo.se

Vi i elevhälsan i Mullsjö kommun kommer under året skicka ut råd och information kring hälsa och välmående. Det är svårt att vara förälder idag med alla utmaningar som finns i samhället, därför vill vi finnas där som stöd. Breven som kommer skickas ut kommer beröra olika teman.

Tema sömn

 • Vårt första tema som vi vill beröra är sömn.
 • På skolorna i Mullsjö ser vi att sömnbrist och sömnsvårigheter är vanligt.
 • Vi vill därför ge lite tips och information kring sömn och sömnvanor.
 • Vi ser att sömnsvårigheterna påverkar koncentrationen, måendet, skolnärvaro och skolresultaten.
 • Läs brevet i sin helhet här Tema sömn (PDF) , 131.1 kB, öppnas i nytt fönster.

 • Dataskyddsförordningen (GDPR) innebär bland annat ett större skydd för dina personuppgifter och rätten att radera eller begränsa andras tillgång till din data.
 • Vi strävar efter en hög nivå av dataskydd för de personuppgifter som vi behandlar, i enlighet med lagen.

Du kan läsa mer på sidan Hantering av personuppgifter. Öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Senast uppdaterad:
11 april 2024