Gunnarsboskolan 4-6

Gunnarsboskolan en solig dag

På Gunnarsboskolan går elever från hela kommunen i årskurs 4 till 6.

  • Antal elever: cirka 280
  • fritidshem: Om ditt barn går i årskurs 4 till 6 så finns fritidshem för årskurs 3-6 på F-huset.

Skolan ligger centralt i Mullsjö. Skolan är uppdelad i två byggnader, F-huset och H-huset där även skolans expedition finns.Vi vill ge våra elever de bästa möjligheter att möta framtiden som trygga individer med god självkänsla och tilltro till den egna förmågan.

  • Lärarbehörigheten på skolan är hög och begreppet tillsammans är viktigt för oss.
  • Det är tillsammans, elever och vuxna på skolan, vi bygger den verksamhet vi vill ha för att elever ska nå en så hög måluppfyllelse som möjligt.
  • Tillsammans arbetar vi också för att alla ska känna trygghet och studiero så lärandet kan stå i fokus.

Du som vårdnadshavare är viktig för ditt barns skolgång!

  • Att du visar dig intresserad av skolan, stöttar ditt barn och pratar positivt om skolan är en framgångsfaktor för ditt barns skolgång.
  • Både du och skolan arbetar för att ditt barn ska lyckas och vi önskar under skolåren få arbeta tillsammans med dig i en god relation och samverkan.

I dokumentet Välkommen till skolorna i Mullsjö kommun(PDF) , 203 kB, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om våra förväntningar på varandra och hur skolan fungerar enligt skollagen.

Välkommen till skolorna i Mullsjö kommun finns också på andra språk (arabiska , 292.4 kB., ukrainska , 221 kB. och ryska , 223.9 kB.).

Kontakt

Senast uppdaterad:
11 april 2024