Ljudfiler, KF sammanträde 14/6

Kommunfullmäktige, tisdagen den 14 juni 2022

 1. Upprop (Mp3 1 MB) Öppnas i nytt fönster.
 2. Val av justerare (Mp3 75 kB) Öppnas i nytt fönster.
 3. Justeringens tid och plats (Mp3 123 kB) Öppnas i nytt fönster.
 4. Godkännande av ärendelista (Mp3 400 kB) Öppnas i nytt fönster.
 5. Medborgarförslag _ Hastighetsbegränsningar (Mp3 500 kB) Öppnas i nytt fönster.
 6. Medborgarförslag _ Bygga om vårdcentralen till pensionärslägenheter _ svar (Mp3 600 kB) Öppnas i nytt fönster.
 7. Information från barn_ och utbildningsnämnden (Mp3 11 MB) Öppnas i nytt fönster.
 8. Motion om bostadsbyggande i Sandhem (Mp3 900 kB) Öppnas i nytt fönster.
 9. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om vårdcentralens gamla lokaler (Mp3 10 MB) Öppnas i nytt fönster.
 10. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående bredbandsutbyggnad (Mp3 7 MB) Öppnas i nytt fönster.
 11. Delårsredovisning per april 2022, Mullsjö kommun (Mp3 14 MB) Öppnas i nytt fönster.
 12. Reviderad investeringsbudget 2022 (Mp3 300 kB) Öppnas i nytt fönster.
 13. Begäran om extra medel till tekniska nämnden (Mp3 200 kB) Öppnas i nytt fönster.
 14. Redovisning av 2021 års partistöd (Mp3 300 kB) Öppnas i nytt fönster.
 15. Revidering av tekniska nämndens reglemente ( Mp3 300 kB) Öppnas i nytt fönster.
 16. Samråd inför fastställande av Mediacenter Jönköpings läns budget 2023 och verksamhetsplan 2024_2025 (Mp3 350 kB) Öppnas i nytt fönster.
 17. Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för Stiftelsen Ryfors Gammelskog 2021 (Mp3 1 MB) Öppnas i nytt fönster.
 18. Samverkansavtal överförmyndare (Mp3 200 kB) Öppnas i nytt fönster.
 19. Valärenden (Mp3 350 kB) Öppnas i nytt fönster.
 20. Delgivningar (Mp3 200 kB) Öppnas i nytt fönster.
 21. Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS och SoL (Mp3 3 MB) Öppnas i nytt fönster.

Ljudfilerna är i Mp3-format och spelas upp i den spelare i datorn som hanterar sådana filer, till exempel Windows Media Player eller Winamp. Klicka på ärendet i listan nedan för att öppna aktuell ljudfil.

Eventuellt måste du spara ljudfilen på den egna datorn för att kunna lyssna på den. För att spara ska du högerklicka på ärendet och välja "Spara mål som" alternativt klicka på ärendet och välja alternativet spara filen, sedan ange mål var filen ska sparas.

Efter att du har sparat kan du lyssna genom att spela upp filerna från din dator eller bärbar media (exempelvis usb-minne) där du har sparat filen.

Kontakt

Senast uppdaterad:
1 augusti 2023