Ljudfiler, KF sammanträde 17/5

Kommunfullmäktige, tisdagen den 17 maj 2022

 1. Upprop (Mp3 1,50 MB) Öppnas i nytt fönster.
 2. Val av justerare (Mp3 100 kB) Öppnas i nytt fönster.
 3. 3.a Justeringens tid och plats (Mp3 90 kB) Öppnas i nytt fönster.
  3.b Information från kommundirektören (Mp3 2,5 MB) Öppnas i nytt fönster.
 4. Godkännande av ärendelista (Mp3 175 kB) Öppnas i nytt fönster.
 5. Medborgarförslag _ Puls och styrka på MSOKs elljusspår (Mp3 2 MB) Öppnas i nytt fönster.
 6. Medborgarförslag _ Bussar till Jönköping _ svar (Mp3 2 MB) Öppnas i nytt fönster.
 7. Medborgarförslag _ Plats för vinterbad _ svar (Mp3 370 kB) Öppnas i nytt fönster.
 8. Information från kultur_ och fritidsnämnden (Mp3 11 MB) Öppnas i nytt fönster.
 9. Ekonomisk månadsuppföljning januari _ mars 2022 Mullsjö kommun (Mp3 700 kB) Öppnas i nytt fönster.
 10. Policy angående mutor och bestickning (Mp3 1 MB) Öppnas i nytt fönster.
 11. Remiss _ Reviderad ansökan om tillstånd enligt miljöbalken vindbruksetablering Ryfors Vindkraft AB (Mp3 2 MB) Öppnas i nytt fönster.
 12. Årsredovisning revisionsberättelse för år 2021 samt hemställan om ansvarsfrihet Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län (Mp3 700 kB) Öppnas i nytt fönster.
 13. Årsredovisning och revisionsberättelse 2021 Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (Mp3 600 kB) Öppnas i nytt fönster.
 14. Avsägelser( Mp3 200 kB) Öppnas i nytt fönster.
 15. Valärenden (Mp3 700 kB) Öppnas i nytt fönster.
 16. Delgivningar (Mp3 630 kB) Öppnas i nytt fönster.

Ljudfilerna är i Mp3-format och spelas upp i den spelare i datorn som hanterar sådana filer, till exempel Windows Media Player eller Winamp. Klicka på ärendet i listan nedan för att öppna aktuell ljudfil.

Eventuellt måste du spara ljudfilen på den egna datorn för att kunna lyssna på den. För att spara ska du högerklicka på ärendet och välja "Spara mål som" alternativt klicka på ärendet och välja alternativet spara filen, sedan ange mål var filen ska sparas.

Efter att du har sparat kan du lyssna genom att spela upp filerna från din dator eller bärbar media (exempelvis usb-minne) där du har sparat filen.

Kontakt

Senast uppdaterad:
1 augusti 2023