Ljudfiler, KF sammanträde 19/4

Kommunfullmäktige, tisdagen den 19 april 2022

 1. Upprop (Mp3 1 MB) Öppnas i nytt fönster.
 2. Val av justerare (Mp3 100 kB) Öppnas i nytt fönster.
 3. Justeringens tid och plats (Mp3 80 kB) Öppnas i nytt fönster.
 4. Godkännande av ärendelista (Mp3 170 kB) Öppnas i nytt fönster.
 5. Medborgarförslag_Parkeringsförbud på Tidaholmsvägen_Mullsjö (Mp3 950 kB) Öppnas i nytt fönster.
 6. Medborgarförslag_Trafikanvisningsskyltar på Torestorpsleden_Mullsjö (Mp3 450 kB) Öppnas i nytt fönster.
 7. Medborgarförslag_Utöka verksamheten vid Sandhems skola till F_6_svar (Mp3 2 MB) Öppnas i nytt fönster.
 8. Medborgarförslag_Busstrafik på helger_svarn (Mp3 7,5 MB) Öppnas i nytt fönster.
 9. Interpellation till tekniska nämndens ordförande om parkeringsplatser vid Sandhemssjön (Mp3 4,5 MB) Öppnas i nytt fönster.
 10. Årsredovisning 2021_ Mullsjö Energi och Miljö AB (Mp3 2,5 MB) Öppnas i nytt fönster.
 11. Årsredovisning 2021_ Mullsjö Bostäder AB (Mp3 500 kB) Öppnas i nytt fönster.
 12. Årsredovisning 2021_ fastighetsaktiebolaget Gyljeryd 1_24 (Mp3 800 kB) Öppnas i nytt fönster.
 13. Årsredovisning 2021_ Mullsjö kommun (Mp3 15 MB) Öppnas i nytt fönster.
 14. Revisionsberättelse 2021_ Mullsjö kommun (Mp3 4 MB) Öppnas i nytt fönster.
 15. Ansvarsprövning 2021 för kommunstyrelsen (Mp3 2 MB) Öppnas i nytt fönster.
 16. Ansvarsprövning 2021 för barn_ och utbildningsnämnden (Mp3 2 MB) Öppnas i nytt fönster.
 17. Ansvarsprövning 2021 för byggnadsnämnden (Mp3 1 MB) Öppnas i nytt fönster.
 18. Ansvarsprövning 2021 för kultur_ och fritidsnämnden (Mp3 800 kB) Öppnas i nytt fönster.
 19. Ansvarsprövning 2021 för miljönämnden (Mp3 1 MB) Öppnas i nytt fönster.
 20. Ansvarsprövning 2021 för socialnämnden (Mp3 1 MB) Öppnas i nytt fönster.
 21. Ansvarsprövning 2021 för tekniska nämnden (Mp3 800 kB) Öppnas i nytt fönster.
 22. Ekonomisk månadsuppföljning januari _ februari 2022_ Mullsjö kommun (Mp3 3,5 MB) Öppnas i nytt fönster.
 23. Användning av kvarvarande budgeterade medel för 2022 (Mp3 1 MB) Öppnas i nytt fönster.
 24. Delprogram brandsäkerhet och operativ verksamhet 2022_2026 (Mp3 300 kB) Öppnas i nytt fönster.
 25. Delprogram suicidprevention (Mp3 300 kB) Öppnas i nytt fönster.
 26. Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte slutbehandlats (Mp3 400 kB) Öppnas i nytt fönster.
 27. Redovisning av ej verkställda beslut i kommunfullmäktige (Mp3 700 kB) Öppnas i nytt fönster.
 28. Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS och SoL (Mp3 300 kB) Öppnas i nytt fönster.
 29. Valärenden (Mp3 9 MB) Öppnas i nytt fönster.
 30. Delgivningar (Mp3 600 kB) Öppnas i nytt fönster.

Ljudfilerna är i Mp3-format och spelas upp i den spelare i datorn som hanterar sådana filer, till exempel Windows Media Player eller Winamp. Klicka på ärendet i listan nedan för att öppna aktuell ljudfil.

Eventuellt måste du spara ljudfilen på den egna datorn för att kunna lyssna på den. För att spara ska du högerklicka på ärendet och välja "Spara mål som" alternativt klicka på ärendet och välja alternativet spara filen, sedan ange mål var filen ska sparas.

Efter att du har sparat kan du lyssna genom att spela upp filerna från din dator eller bärbar media (exempelvis usb-minne) där du har sparat filen.

Kontakt

Senast uppdaterad:
19 december 2023