Ljudfiler, KF sammanträde 22/3

Kommunfullmäktige, tisdagen den 22 mars 2022

 1. Upprop (Mp3 2,30 MB) Öppnas i nytt fönster.
 2. Val av justerare (Mp3 110 kB) Öppnas i nytt fönster.
 3. Justeringens tid och plats (Mp3 100 kB) Öppnas i nytt fönster.
 4. Godkännande av ärendelista (Mp3 150 kB) Öppnas i nytt fönster.
 5. Medborgarförslag _ Bussar till Jönköping (Mp3 2 MB) Öppnas i nytt fönster.
 6. Medborgarförslag _ Farthinder vid John Bauers väg Mullsjö (Mp3 750 kB) Öppnas i nytt fönster.
 7. Motion om solceller (Mp3 750 kB) Öppnas i nytt fönster.
 8. Information från socialnämnden (Mp3 20 MB) Öppnas i nytt fönster.
 9. Revidering _ Arvoden och ersättningar med mera till förtroendevalda (Mp3 2 MB) Öppnas i nytt fönster.
 10. Reglementen _ översyn (Mp3 550 kB) Öppnas i nytt fönster.
 11. Utredning om avfallstaxor (Mp3 5 MB) Öppnas i nytt fönster.
 12. Överföring av investeringsmedel (Mp3 2,5 MB) Öppnas i nytt fönster.
 13. Revidering av bolagsordning_ Mullsjö och Energi och Miljö AB (Mp3 4,5 MB) Öppnas i nytt fönster.
 14. Valärenden (Mp3 600 kB) Öppnas i nytt fönster.
 15. Delgivningar (Mp3 600 kB) Öppnas i nytt fönster.

Ljudfilerna är i Mp3-format och spelas upp i den spelare i datorn som hanterar sådana filer, till exempel Windows Media Player eller Winamp. Klicka på ärendet i listan nedan för att öppna aktuell ljudfil.

Eventuellt måste du spara ljudfilen på den egna datorn för att kunna lyssna på den. För att spara ska du högerklicka på ärendet och välja "Spara mål som" alternativt klicka på ärendet och välja alternativet spara filen, sedan ange mål var filen ska sparas.

Efter att du har sparat kan du lyssna genom att spela upp filerna från din dator eller bärbar media (exempelvis usb-minne) där du har sparat filen.

Kontakt

Senast uppdaterad:
19 december 2023