Ljudfiler, KF sammanträde 22/2

Kommunfullmäktige, tisdagen den 22 februari 2022

  1. Upprop (Mp3 1,95 MB) Öppnas i nytt fönster.
  2. Val av justerare (Mp3 140 kB) Öppnas i nytt fönster.
  3. Justeringens tid och plats (Mp3 85 kB) Öppnas i nytt fönster.
  4. Godkännande av ärendelista (Mp3 300 kB) Öppnas i nytt fönster.
  5. Information från miljönämnden (Mp3 10 MB) Öppnas i nytt fönster.
  6. Information från Konsumentrådgivningen (Mp3 14 MB) Öppnas i nytt fönster.
  7. Försäljning av mark utanför detaljplanerat område Ruder_ Mullsjö Nykyrka_Ruder 1_2 (Mp3 1,2 MB) Öppnas i nytt fönster.
  8. Valärenden (Mp3 500 kB) Öppnas i nytt fönster.
  9. Delgivningar (Mp3 1 MB) Öppnas i nytt fönster.

Ljudfilerna är i Mp3-format och spelas upp i den spelare i datorn som hanterar sådana filer, till exempel Windows Media Player eller Winamp. Klicka på ärendet i listan nedan för att öppna aktuell ljudfil.

Eventuellt måste du spara ljudfilen på den egna datorn för att kunna lyssna på den. För att spara ska du högerklicka på ärendet och välja "Spara mål som" alternativt klicka på ärendet och välja alternativet spara filen, sedan ange mål var filen ska sparas.

Efter att du har sparat kan du lyssna genom att spela upp filerna från din dator eller bärbar media (exempelvis usb-minne) där du har sparat filen.

Kontakt

Senast uppdaterad:
19 december 2023