Ljudfiler, KF sammanträde 25/1

Kommunfullmäktige, tisdagen den 25 januari 2022

 1. Upprop (Mp3 2,3 MB) Öppnas i nytt fönster.
 2. Val av justerare (Mp3 123 kB) Öppnas i nytt fönster.
 3. Justeringens tid och plats (Mp3 54 kB) Öppnas i nytt fönster.
 4. Godkännande av ärendelista (Mp3 148 kB) Öppnas i nytt fönster.
 5. Anmälan om en justeringsperson vid kommunfullmäktiges protokolljustering (Mp3 197 kB) Öppnas i nytt fönster.
 6. Medborgarförslag _ Plats för vinterbad (Mp3 745 kB) Öppnas i nytt fönster.
 7. Medborgarförslag _ Busstrafik på helger (Mp3 570 kB) Öppnas i nytt fönster.
 8. Motion _ Träningslokal på Margaretas Park _ svar (Mp3 850 kB) Öppnas i nytt fönster.
 9. Ekonomisk månadsuppföljning per november 2021 Mullsjö kommun (Mp3 1,33 MB) Öppnas i nytt fönster.
 10. Kommunal borgen_ Mullsjö Energi och Miljö AB (Mp3 1,5 MB) Öppnas i nytt fönster.
 11. Kommunal borgen_ Mullsjö Bostäder AB (Mp3 380 kB) Öppnas i nytt fönster.
 12. Överlåtelse av lån till de kommunala bolagen (Mp3 450 kB) Öppnas i nytt fönster.
 13. Budgetprocessen 2023 (Mp3 1,6 MB) Öppnas i nytt fönster.
 14. Detaljplan för del av Bosebygd 1_3 _ antagande (Mp3 770 kB) Öppnas i nytt fönster.
 15. Ersättarkvot_ kommunfullmäktige (Mp3 1,35 MB) Öppnas i nytt fönster.
 16. Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS och SoL (Mp3 460 kB) Öppnas i nytt fönster.
 17. Valärenden (Mp3 660 kB) Öppnas i nytt fönster.
 18. Delgivningar (Mp3 560 Kb) Öppnas i nytt fönster.

Ljudfilerna är i Mp3-format och spelas upp i den spelare i datorn som hanterar sådana filer, till exempel Windows Media Player eller Winamp. Klicka på ärendet i listan nedan för att öppna aktuell ljudfil.

Eventuellt måste du spara ljudfilen på den egna datorn för att kunna lyssna på den. För att spara ska du högerklicka på ärendet och välja "Spara mål som" alternativt klicka på ärendet och välja alternativet spara filen, sedan ange mål var filen ska sparas.

Efter att du har sparat kan du lyssna genom att spela upp filerna från din dator eller bärbar media (exempelvis usb-minne) där du har sparat filen.

Kontakt

Senast uppdaterad:
19 december 2023