Ljudfiler, KF sammanträde 21/12

Kommunfullmäktige, tisdagen den 21 december 2021

 1. Upprop (Mp3 2,3 MB) Öppnas i nytt fönster.
 2. Val av justerare (Mp3 192 kB) Öppnas i nytt fönster.
 3. Justeringens tid och plats (Mp3 84 kB) Öppnas i nytt fönster.
 4. Godkännande av ärendelista (Mp3 176 kB) Öppnas i nytt fönster.
 5. Medborgarförslag angående inglasad miniatyrmodell av Mullsjö _ svar (Mp3 796 kB) Öppnas i nytt fönster.
 6. Medborgarförslag _ Gemensam sortergård med Habo _ svar (Mp3 620 kB) Öppnas i nytt fönster.
 7. Medborgarförslag _ Anlägg en kommunal trailerramp för båtar _ svar (Mp3 408 kB) Öppnas i nytt fönster.
 8. Ekonomisk månadsuppföljning per oktober 2021 Mullsjö kommun (Mp3 1,01 MB) Öppnas i nytt fönster.
 9. Begäran om medel till kultur_ och fritidsnämnden (Mp3 1,43 MB) Öppnas i nytt fönster.
 10. Checkkredit 2022 Mullsjö kommun (Mp3 2,5 MB) Öppnas i nytt fönster.
 11. Justering av avgifter i V_-taxa för Mullsjö kommun (Mp3 3,36 MB) Öppnas i nytt fönster.
 12. Detaljplan för del av Bosebygd 1_3 _ antagande (Mp3 3,11 MB) Öppnas i nytt fönster.
 13. Avsägelser (Mp3 680 kB) Öppnas i nytt fönster.
 14. Valärenden (Mp3 30,3 MB) Öppnas i nytt fönster.

Ljudfilerna är i Mp3-format och spelas upp i den spelare i datorn som hanterar sådana filer, till exempel Windows Media Player eller Winamp. Klicka på ärendet i listan nedan för att öppna aktuell ljudfil.

Eventuellt måste du spara ljudfilen på den egna datorn för att kunna lyssna på den. För att spara ska du högerklicka på ärendet och välja "Spara mål som" alternativt klicka på ärendet och välja alternativet spara filen, sedan ange mål var filen ska sparas.

Efter att du har sparat kan du lyssna genom att spela upp filerna från din dator eller bärbar media (exempelvis usb-minne) där du har sparat filen.

Kontakt

Senast uppdaterad:
19 december 2023