Ljudfiler, KF sammanträde 26/10

Kommunfullmäktige, tisdagen den 26 oktober 2021

 1. Upprop (Mp3 1,86 MB) Öppnas i nytt fönster.
 2. Val av justerare (Mp3 1164 kB) Öppnas i nytt fönster.
 3. Justeringens tid och plats (Mp3 100 kB) Öppnas i nytt fönster.
 4. Godkännande av ärendelista (Mp3 170 kB) Öppnas i nytt fönster.
 5. Medborgarförslag _ Utöka verksamheten vid Sandhems skola till F _ 6 (Mp3 900 kB) Öppnas i nytt fönster.
 6. Motion _ Upprätta en fordonssamordnare i Mullsjö kommun _ svar (Mp3 1,45 MB) Öppnas i nytt fönster.
 7. Budget 2021 _ delårsredovisning_ Mullsjö kommun (Mp3 9 MB) Öppnas i nytt fönster.
 8. Revisorernas granskningsrapport avseende delårsredovisning 2021 (Mp3 2 MB) Öppnas i nytt fönster.
 9. Begäran om ekonomiska medel till kostenheten 2021 (Mp3 900 kB) Öppnas i nytt fönster.
 10. Modell för portionspriser (Mp3 450 kB) Öppnas i nytt fönster.
 11. Redovisning av motioner som inte slutbehandlats (Mp3 22 MB) Öppnas i nytt fönster.
 12. Redovisning av medborgarförslag som inte slutbehandlats (Mp3 600 kB) Öppnas i nytt fönster.
 13. Redovisning av beslut och ej verkställda beslut i kommunfullmäktige (Mp3 380 kB) Öppnas i nytt fönster.
 14. Avsägelser (Mp3 250 kB) Öppnas i nytt fönster.
 15. Valärenden (Mp3 1,5 MB) Öppnas i nytt fönster.
 16. Delgivningar (Mp3 550 kB) Öppnas i nytt fönster.

Ljudfilerna är i Mp3-format och spelas upp i den spelare i datorn som hanterar sådana filer, till exempel Windows Media Player eller Winamp. Klicka på ärendet i listan nedan för att öppna aktuell ljudfil.

Eventuellt måste du spara ljudfilen på den egna datorn för att kunna lyssna på den. För att spara ska du högerklicka på ärendet och välja "Spara mål som" alternativt klicka på ärendet och välja alternativet spara filen, sedan ange mål var filen ska sparas.

Efter att du har sparat kan du lyssna genom att spela upp filerna från din dator eller bärbar media (exempelvis usb-minne) där du har sparat filen.

Kontakt

Senast uppdaterad:
19 december 2023