Ljudfiler, KF sammanträde 28/9

Kommunfullmäktige, tisdagen den 28 september 2021

 1. Upprop (Mp3 2,6 MB) Öppnas i nytt fönster.
 2. Val av justerare (Mp3 170 kB) Öppnas i nytt fönster.
 3. Justeringens tid och plats (Mp3 83 kB) Öppnas i nytt fönster.
 4. Godkännande av ärendelista (Mp3 172 kB) Öppnas i nytt fönster.
 5. Medborgarförslag _ Bygga om vårdcentralen till pensionärslägenheter (Mp3 800 kB) Öppnas i nytt fönster.
 6. Medborgarförslag _ Gemensam sortergård med Habo (Mp3 1,7 MB) Öppnas i nytt fönster.
 7. Medborgarförslag _ Anlägg en kommuna trailerramp för båtar (Mp3 600 kB) Öppnas i nytt fönster.
 8. Medborgarförslag _ Gång & Cykelväg Torestorpsleden _ svar (Mp3 900 kB) Öppnas i nytt fönster.
 9. Medborgarförslag att se över och åtgärda cykelmiljön _ svar (Mp3 5 MB) Öppnas i nytt fönster.
 10. Motion _ Alla ska ha rätt till heltid_optimera bemanningen i Mullsjö kommun _ svar (Mp3 5,4 MB) Öppnas i nytt fönster.
 11. Motion _ Språkkrav vid nyrekrytering till skola vård och omsorg _ svar (Mp3 22 MB) Öppnas i nytt fönster.
 12. Motion _ Medicinskt motiverad kost inom barnomsorgen _ svar (Mp3 3,6 MB) Öppnas i nytt fönster.
 13. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående åhörares möjlighet att följa kommunfullmäktigesammanträden (Mp3 5 MB) Öppnas i nytt fönster.
 14. Ekonomisk månadsuppföljning januari _ juli 2021 (Mp3 3 MB) Öppnas i nytt fönster.
 15. Skattesats 2022 (Mp3 2,6 MB) Öppnas i nytt fönster.
 16. Budgetramar 2022_ Mullsjö kommun (Mp3 7,5 MB) Öppnas i nytt fönster.
 17. Budgetmål 2022_ Mullsjö kommun (Mp3 3 MB) Öppnas i nytt fönster.
 18. Investeringsram 2022_ Mullsjö kommun (Mp3 1 MB)
 19. Exploateringsram 2022_ Mullsjö kommun (Mp3 800 kB) Öppnas i nytt fönster.
 20. Låneram 2022_ Mullsjö kommun (Mp3 500 kB) Öppnas i nytt fönster.
 21. Checkkredit 2022_ Mullsjö kommun (Mp3 1,2 MB)
 22. Redovisning av 2020 års partistöd (Mp3 400 kB)
 23. Samråd enligt miljöbalken vindbruksetablering Ryfors Vindbrukspark (Mp3 30 MB) Öppnas i nytt fönster.
 24. Översiktsplan för Mullsjö kommun (Mp3 5 MB) Öppnas i nytt fönster.
 25. Delegering av mark_ och fastighetsaffärer (Mp3 800 kB) Öppnas i nytt fönster.
 26. Parlamentariska beredningen.mp3 Länk till annan webbplats. (Mp3 4 MB)
 27. Utökning av antalet borgerliga vigselförrättare (Mp3 1,2 MB) Öppnas i nytt fönster.
 28. Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS och SoL (Mp3 600 kB) Öppnas i nytt fönster.
 29. Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2022 (Mp3 2,12 MB) Öppnas i nytt fönster.
 30. Avsägelser (Mp3 2 MB) Öppnas i nytt fönster.

Ljudfilerna är i Mp3-format och spelas upp i den spelare i datorn som hanterar sådana filer, till exempel Windows Media Player eller Winamp. Klicka på ärendet i listan nedan för att öppna aktuell ljudfil.

Eventuellt måste du spara ljudfilen på den egna datorn för att kunna lyssna på den. För att spara ska du högerklicka på ärendet och välja "Spara mål som" alternativt klicka på ärendet och välja alternativet spara filen, sedan ange mål var filen ska sparas.

Efter att du har sparat kan du lyssna genom att spela upp filerna från din dator eller bärbar media (exempelvis usb-minne) där du har sparat filen.

Kontakt

Senast uppdaterad:
19 december 2023