Ljudfiler, KF sammanträde 22/6

Kommunfullmäktige, tisdagen den 22 juni 2021

 1. Upprop (Mp3 1,3 MB) Öppnas i nytt fönster.
 2. Val av justerare (Mp3 126 kB) Öppnas i nytt fönster.
 3. Justeringens tid och plats (Mp3 63 kB) Öppnas i nytt fönster.
 4. Godkännande av ärendelista (Mp3 780 kB) Öppnas i nytt fönster.
 5. Redovisning för en budget i balans (Mp3 22 MB) Öppnas i nytt fönster.
 6. Ekonomi kommunstyrelsen  Länk till annan webbplats.(Mp3 740 kB) Öppnas i nytt fönster.
 7. Ekonomi månadsuppföljning 2021 Länk till annan webbplats.(Mp3 460 kB) Öppnas i nytt fönster.
 8. Förslag till budget 2022  Länk till annan webbplats.(Mp3 10 MB) Öppnas i nytt fönster.
 9. Redovisning av 2020 års partistöd  Länk till annan webbplats.(Mp3 465 kB) Öppnas i nytt fönster.
 10. Motion_ Inför rutiner för skift och nattarbetare för föräldrar i behov av barnomsorg _ svar. Länk till annan webbplats.(Mp3 960 kB) Öppnas i nytt fönster.
 11. Ändring av detaljplan Bosebygd 1_347 _ beslut om antagande  Länk till annan webbplats.(Mp3 340 kB) Öppnas i nytt fönster.
 12. Årsredovisning, revisionsberättelse för år 2020 samt hemställan om ansvarsfrihet, avseende Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län  Länk till annan webbplats.(Mp3 890 kB) Öppnas i nytt fönster.
 13. Samråd inför fastställande av Mediacenter Jönköpings läns budget för 2022  Länk till annan webbplats.(Mp3 670 kB) Öppnas i nytt fönster.
 14. Angående översyn av valdistriktsindelningen inför valen 2022  Länk till annan webbplats.(Mp3 700 kB) Öppnas i nytt fönster.
 15. Tillsyns- och ansökningsavgifter gällande servering av alkohol, försäljning av tobak och läkemedel (Mp3 3,4 MB) Öppnas i nytt fönster.
 16. Avsägelser (Mp3 1,1 MB Länk till annan webbplats.) Öppnas i nytt fönster.
 17. Val (Mp3 2,3 MB Länk till annan webbplats.) Öppnas i nytt fönster.
 18. Delgivningar  Länk till annan webbplats.(Mp3 920 kB) Öppnas i nytt fönster.

Ljudfilerna är i Mp3-format och spelas upp i den spelare i datorn som hanterar sådana filer, till exempel Windows Media Player eller Winamp. Klicka på ärendet i listan nedan för att öppna aktuell ljudfil.

Eventuellt måste du spara ljudfilen på den egna datorn för att kunna lyssna på den. För att spara ska du högerklicka på ärendet och välja "Spara mål som" alternativt klicka på ärendet och välja alternativet spara filen, sedan ange mål var filen ska sparas.

Efter att du har sparat kan du lyssna genom att spela upp filerna från din dator eller bärbar media (exempelvis usb-minne) där du har sparat filen.

Kontakt

Senast uppdaterad:
19 december 2023