Ljudfiler, KF sammanträde 25/5

Kommunfullmäktige, tisdagen den 25 maj 2021

 1. Upprop (tekniska problem med filen, felsökning pågår.)
 2. Val av justerare (Mp3 180 kB) Öppnas i nytt fönster.
 3. Justeringens tid och plats (Mp3 60 kB) Öppnas i nytt fönster.
 4. Godkännande av ärendelista (Mp3 790 kB) Öppnas i nytt fönster.
 5. Medborgarförslag om förbud för planering och byggande på åkermark (Mp3 2,4 MB) Öppnas i nytt fönster.
 6. Information från kommunens säkerhetsansvarige (Mp3 11 MB) Öppnas i nytt fönster.
 7. Information angående gamla Vårdcentralen ( Mp3 11,7 MB) Öppnas i nytt fönster.
 8. Jämställdhetsplan 2021-2023 (Mp3 530 kB) Öppnas i nytt fönster.
 9. Årsredovisning och Revisionsberättelse 2020 Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (Mp3 1,2 MB) Öppnas i nytt fönster.
 10. Ökning av medlemsbidragen från 2022 Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (Mp3 10 MB) Öppnas i nytt fönster.
 11. Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS och SoL (Mp3 1,6 MB) Öppnas i nytt fönster.
 12. Redovisning av vad som hittills gjorts för att komma i ekonomisk balans (Mp3 17,5 MB) Öppnas i nytt fönster.
 13. Utökad budget för barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden för innevarande år (Mp3 3,7 MB) Öppnas i nytt fönster.
 14. Ekonomi månadsuppföljning 2021 (Mp3 1,2 MB) Öppnas i nytt fönster.
 15. Motion _ Inför debatt_ och voteringsystem _svar (Mp3 9,5 MB) Öppnas i nytt fönster.
 16. Redovisning av ej verkställda beslut tillkommunfullmäktige (Mp3 790 kB) Öppnas i nytt fönster.
 17. Avsägelser (Mp3 1,3 MB) Öppnas i nytt fönster.
 18. Valärende (Mp3 2,6 MB) Öppnas i nytt fönster.

Ljudfilerna är i Mp3-format och spelas upp i den spelare i datorn som hanterar sådana filer, till exempel Windows Media Player eller Winamp. Klicka på ärendet i listan nedan för att öppna aktuell ljudfil.

Eventuellt måste du spara ljudfilen på den egna datorn för att kunna lyssna på den. För att spara ska du högerklicka på ärendet och välja "Spara mål som" alternativt klicka på ärendet och välja alternativet spara filen, sedan ange mål var filen ska sparas.

Efter att du har sparat kan du lyssna genom att spela upp filerna från din dator eller bärbar media (exempelvis usb-minne) där du har sparat filen.

Kontakt

Senast uppdaterad:
19 december 2023