Ljudfiler, KF sammanträde 27/4

Kommunfullmäktige, tisdagen den 27 april 2021

 1. Upprop (Mp3 1 MB) Öppnas i nytt fönster.
 2. Val av justerare (Mp3 250 kB) Öppnas i nytt fönster.
 3. Justeringens tid och plats (Mp3 60 kB) Öppnas i nytt fönster.
 4. Godkännande av ärendelista (Mp3 2 MB) Öppnas i nytt fönster.
 5. Anmälan om en justeringsperson vid kommunfullmäktiges protokolljustering (Mp3 300 kB) Öppnas i nytt fönster.
 6. Årsredovisning 2020_ Mullsjö Bostäder AB (Mp3 2 MB) Öppnas i nytt fönster.
 7. Årsredovisning 2020 för fastighetsbolaget Gyljeryd 1_24 ( Mp3 455 kB) Öppnas i nytt fönster.
 8. Årsredovisning 2020 för Mullsjö Energi & Miljö AB (Mp3 468 kB) Öppnas i nytt fönster.
 9. Verksamhetsberättelse 2020, Mullsjö kommun (Mp3 20 MB) Öppnas i nytt fönster.
 10. Årsredovisning 2020 med ansvarsprövning för kommunstyrelsen (Mp3 3 MB) Öppnas i nytt fönster.
 11. Årsredovisning och revisionsberättelse 2020 med ansvarsprövning för barn_ och utbildningsnämnden (Mp3 2 MB) Öppnas i nytt fönster.
 12. Årsredovisning och revisionsberättelse 2020 med ansvarsprövning för byggnadsnämnden (Mp3 2 MB) Öppnas i nytt fönster.
 13. Årsredovisning och revisionsberättelse 2020 med ansvarsprövning för kultur- och fritidsnämnden (Mp3 900 kB) Öppnas i nytt fönster.
 14. Årsredovisning och revisionsberättelse 2020 med ansvarsprövning för miljönämnden (Mp3 1,7 MB) Öppnas i nytt fönster.
 15. Årsredovisning och revisionsberättelse 2020 med ansvarsprövning för socialnämnden (Mp3 1,8 MB) Öppnas i nytt fönster.
 16. Årsredovisning och revisionsberättelse 2020 med ansvarsprövning för tekniska nämnden (Mp3 1,3 MB) Öppnas i nytt fönster.
 17. Ekonomi månadsuppföljning 2021 (Mp3 26 MB) Öppnas i nytt fönster.
 18. Avsiktsförklaring Medverkan och medfinansiering av lokalt ledd utveckling programperioden 2023_2027 Utkast version 2 (Mp3 2,3 MB) Öppnas i nytt fönster.
 19. Verksamhetsberättelse för Stiftelsen Ryfors Gammelskog för år 2020 med revisionsberättelse (Mp3 400 kB) Öppnas i nytt fönster.
 20. Reglemente för kommunstyrelsen (Mp3 600 kB) Öppnas i nytt fönster.
 21. Förteckning över diarieförda motioner som inte slutbehandlats 20210427 (Mp3 620 kB) Öppnas i nytt fönster.
 22. Förteckning över diarieförda medborgarförslag som inte slutbehandlingats 20210427 (Mp3 385 kB) Öppnas i nytt fönster.
 23. Avsägelser (Mp3 2 MB) Öppnas i nytt fönster.
 24. Utse ledamöter till styrelsen för Mullsjö Energi _ Miljö AB(Mp3 600 kB) Öppnas i nytt fönster.
 25. Val av ledamot i Mullsjö Bostäder AB_ representant till Stiftelsen Ryfors Gammelskog_ ersättare i kultur_och fritidsnämnden och budgetberedningen (Mp3 1,2 MB) Öppnas i nytt fönster.
 26. Ärende utgick
 27. Delgivningar (Mp3 400 kB) Öppnas i nytt fönster.

Ljudfilerna är i Mp3-format och spelas upp i den spelare i datorn som hanterar sådana filer, till exempel Windows Media Player eller Winamp. Klicka på ärendet i listan nedan för att öppna aktuell ljudfil.

Eventuellt måste du spara ljudfilen på den egna datorn för att kunna lyssna på den. För att spara ska du högerklicka på ärendet och välja "Spara mål som" alternativt klicka på ärendet och välja alternativet spara filen, sedan ange mål var filen ska sparas.

Efter att du har sparat kan du lyssna genom att spela upp filerna från din dator eller bärbar media (exempelvis usb-minne) där du har sparat filen.

Kontakt

Senast uppdaterad:
19 december 2023