Ljudfiler, KF sammanträde 23/3

Kommunfullmäktige, tisdagen den 23 mars 2021

 1. Upprop (Mp3 300 kB) Öppnas i nytt fönster.
 2. Val av justerare (Mp3 175 kB) Öppnas i nytt fönster.
 3. Justeringens tid och plats (Mp3 60 kB) Öppnas i nytt fönster.
 4. Godkännande av ärendelista (Mp3 140 KB) Öppnas i nytt fönster.
 5. Medborgarförslag _ Gång & Cykelväg Torestorpsleden (Mp3 2 MB) Öppnas i nytt fönster.
 6. Jämställdhetsplan 2021_2023 (Mp3 2 MB) Öppnas i nytt fönster.
 7. Miljöprogram 2021_2030( Mp3 4 MB) Öppnas i nytt fönster.
 8. Justering av avgift i VA-taxa från 1 januari 2021 för Mullsjö kommun (Mp3 5 MB) Öppnas i nytt fönster.
 9. Översiktsplan för Mullsjö kommun_ ÖPL (Mp3 1 MB) Öppnas i nytt fönster.
 10. Ekonomi månadsuppföljning 2021 (Mp3 3 MB) Öppnas i nytt fönster.
 11. Avsägelser från uppdrag som representant för Tidans vattenförbund_ styrelseledamot i Mullsjö Energi _ Miljö AB_ ledamot i miljönämnden och barn_ och utbildningsnämnden (Mp3 600 kB) Öppnas i nytt fönster.
 12. Val av representant som ersättare i styrelsen för Tidans vattenförbund (Mp3 373 kB) Öppnas i nytt fönster.
 13. Val av ledamöter till styrelsen för Mullsjö Energi_ Miljö AB (Mp3 480 kB) Öppnas i nytt fönster.
 14. Val av ledamöter till miljönämnden_ barn_ och utbildningsnämnden och ersättare till socialnämnden (Mp3 2 MB) Öppnas i nytt fönster.

Ljudfilerna är i Mp3-format och spelas upp i den spelare i datorn som hanterar sådana filer, till exempel Windows Media Player eller Winamp. Klicka på ärendet i listan nedan för att öppna aktuell ljudfil.

Eventuellt måste du spara ljudfilen på den egna datorn för att kunna lyssna på den. För att spara ska du högerklicka på ärendet och välja "Spara mål som" alternativt klicka på ärendet och välja alternativet spara filen, sedan ange mål var filen ska sparas.

Efter att du har sparat kan du lyssna genom att spela upp filerna från din dator eller bärbar media (exempelvis usb-minne) där du har sparat filen.

Kontakt

Senast uppdaterad:
19 december 2023