Ljudfiler, KF sammanträde 23/2

Kommunfullmäktige, tisdagen den 23 februari 2021

 1. Upprop (Mp3 1,2 MB) Öppnas i nytt fönster.
 2. Val av justerare (Mp3 220 kB) Öppnas i nytt fönster.
 3. Justeringens tid och plats (Mp3 90 kB) Öppnas i nytt fönster.
 4. Godkännande av ärendelista (Mp3 2,5 MB) Öppnas i nytt fönster.
 5. Kapitaltillskott och justerade särskilda ägardirektiv och aktieägaravtal för June Avfall och Miljö AB (Mp3 8 MB) Öppnas i nytt fönster.
 6. Ekonomi månadsuppföljning 2021 (Mp3 3,3 MB) Öppnas i nytt fönster.
 7. Intern kontroll 2020-2021 uppföljning( Mp3 1 MB) Öppnas i nytt fönster.
 8. Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS och SoL (Mp3 860 kB) Öppnas i nytt fönster.
 9. Översiktsplan för Mullsjö kommun, ÖPL (Mp3 6 MB) Öppnas i nytt fönster.
 10. Motion _ införa klasseniorer i Mullsjö kommun _ svar (Mp3 800 kB) Öppnas i nytt fönster.
 11. Motion - Medicinskt motiverad kost inom barnomsorgen (Mp3 2,7 MB) Öppnas i nytt fönster.
 12. Motion _ Inför debatt_ och voteringsystem (Mp3 1 MB) Öppnas i nytt fönster.
 13. Utredning om väg vid Sandhems stationsområde (Mp3 1 MB) Öppnas i nytt fönster.
 14. Avsägelse från uppdrag som ersättare i byggnadsnämnden  (Mp3 800 KB) Öppnas i nytt fönster.
 15. Valärende (Mp3 400 kB) Öppnas i nytt fönster.
 16. Delgivningar (Mp3 550 kB) Öppnas i nytt fönster.

Ljudfilerna är i Mp3-format och spelas upp i den spelare i datorn som hanterar sådana filer, till exempel Windows Media Player eller Winamp. Klicka på ärendet i listan nedan för att öppna aktuell ljudfil.

Eventuellt måste du spara ljudfilen på den egna datorn för att kunna lyssna på den. För att spara ska du högerklicka på ärendet och välja "Spara mål som" alternativt klicka på ärendet och välja alternativet spara filen, sedan ange mål var filen ska sparas.

Efter att du har sparat kan du lyssna genom att spela upp filerna från din dator eller bärbar media (exempelvis usb-minne) där du har sparat filen.

Kontakt

Senast uppdaterad:
19 december 2023