Ljudfiler, KF sammanträde 15/12

Kommunfullmäktige tisdagen den 15 december 2020

  1. Upprop (Mp3 3 MB) Öppnas i nytt fönster.
  2. Val av justerare (Mp3 95 kB) Öppnas i nytt fönster.
  3. Justeringens tid och plats (Mp3 73 kB) Öppnas i nytt fönster.
  4. Godkännande av ärendelista (Mp3 3,5 MB) Öppnas i nytt fönster.
  5. Fastställande av avfallstaxor för 2021 (Mp3 8 MB) Öppnas i nytt fönster.
  6. Ekonomi månadsuppföljning 2020 (Mp3 6 MB) Öppnas i nytt fönster.

Ljudfilerna är i Mp3-format och spelas upp i den spelare i datorn som hanterar sådana filer, till exempel Windows Media Player eller Winamp. Klicka på ärendet i listan nedan för att öppna aktuell ljudfil.

Eventuellt måste du spara ljudfilen på den egna datorn för att kunna lyssna på den. För att spara ska du högerklicka på ärendet och välja "Spara mål som" alternativt klicka på ärendet och välja alternativet spara filen, sedan ange mål var filen ska sparas.

Efter att du har sparat kan du lyssna genom att spela upp filerna från din dator eller bärbar media (exempelvis usb-minne) där du har sparat filen.

Kontakt

Senast uppdaterad:
1 augusti 2023