Ljudfiler, KF sammanträde 24/11

Kommunfullmäktige tisdagen den 24 november 2020

 1. Upprop (Mp3 1,3 MB) Öppnas i nytt fönster.
 2. Val av justerare (Mp3 90 kB) Öppnas i nytt fönster.
 3. Justeringens tid och plats (Mp3 84 kB) Öppnas i nytt fönster.
 4. Godkännande av ärendelista (Mp3 3,5 MB) Öppnas i nytt fönster.
 5. Budget 2021 (Mp3 30 MB) Öppnas i nytt fönster.
 6. Skattesats 2021 (Mp3 2,74 MB) Öppnas i nytt fönster.
 7. Ärende utgick
 8. Samråd om förslag till verksamhetsplan med budget för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (Mp3 430 kB) Öppnas i nytt fönster.
 9. Samråd inför fastställande av Mediacenter Jönköpings läns budget för 2021 (Mp3 1,5 MB) Öppnas i nytt fönster.
 10. Förslag till avfallstaxor för 2021 ( Mp3 17 MB) Öppnas i nytt fönster.
 11. Detaljplan för Hulan 1_1 _ Upphävande av del av detaljplan Björsjöhage fritidshusområder ( Mp3 1 MB) Öppnas i nytt fönster.
 12.  Ärende utgick
 13. Ärende utgick
 14. Begäran om tilläggsanslag _ kostenheten.mp3 Länk till annan webbplats. ( Mp3 290 kB) Öppnas i nytt fönster.
 15. Ärende utgick
 16. Ärende utgick
 17. Ärende utgick
 18. Ärende utgick

Ljudfilerna är i Mp3-format och spelas upp i den spelare i datorn som hanterar sådana filer, till exempel Windows Media Player eller Winamp. Klicka på ärendet i listan nedan för att öppna aktuell ljudfil.

Eventuellt måste du spara ljudfilen på den egna datorn för att kunna lyssna på den. För att spara ska du högerklicka på ärendet och välja "Spara mål som" alternativt klicka på ärendet och välja alternativet spara filen, sedan ange mål var filen ska sparas.

Efter att du har sparat kan du lyssna genom att spela upp filerna från din dator eller bärbar media (exempelvis usb-minne) där du har sparat filen.

Kontakt

Senast uppdaterad:
19 december 2023