Ljudfiler, KF sammanträde 27/10

Kommunfullmäktige tisdagen den 27 oktober 2020

 1. Upprop (Mp3 1, 4 MB) Öppnas i nytt fönster.
 2. Val av justerare (Mp3 94 kB) Öppnas i nytt fönster.
 3. Justeringens tid och plats (Mp3 70 kB) Öppnas i nytt fönster.
 4. Godkännande av ärendelista (Mp3 140 kB) Öppnas i nytt fönster.
 5. Verksamhetscheferna för omsorgen informerar (Mp3 4,3 MB) Öppnas i nytt fönster.
 6. Delårsrapport 2020 (Mp3 22 MB) Öppnas i nytt fönster.
 7. Revisorernas granskningsrapport avseende Delårsrapport 2020 (Mp3 325 kB) Öppnas i nytt fönster.
 8. Kommuninvests återbetalning av förlagslån samt förslag på ökning av medlemsinsats (Mp3 1MB) Öppnas i nytt fönster.
 9. Ekonomi månadsuppföljning 2020 ( Mp3 540 kB) Öppnas i nytt fönster.
 10. Översyn av det gemensamma reglementet för styrelse och nämnder ( Mp3 6 MB) Öppnas i nytt fönster.
 11. Motion _ Upprätta en utryckningssignal till Räddningstjänsten i Mullsjö ( Mp3 1 MB) Öppnas i nytt fönster.
 12. Begäran om utökad budget 2020 _ förskolan ( Mp3 570 kB) Öppnas i nytt fönster.
 13. Redovisning av medborgarförslag som inte är slutförda 20201027 ( Mp3 320 kB) Öppnas i nytt fönster.
 14. Redovisning av motioner som inte är slutförda 20201027( Mp3 280 kB) Öppnas i nytt fönster.
 15. Avsägelse från uppdrag som ordförande i kommunrevisionen och som ledamot i budgetberedningen (Mp3 399 kB) Öppnas i nytt fönster.
 16. Valärende 2020 (Mp3 1,55 MB) Öppnas i nytt fönster.
 17. Delgivningar (Mp3 790 kB) Öppnas i nytt fönster.

Ljudfilerna är i Mp3-format och spelas upp i den spelare i datorn som hanterar sådana filer, till exempel Windows Media Player eller Winamp. Klicka på ärendet i listan nedan för att öppna aktuell ljudfil.

Eventuellt måste du spara ljudfilen på den egna datorn för att kunna lyssna på den. För att spara ska du högerklicka på ärendet och välja "Spara mål som" alternativt klicka på ärendet och välja alternativet spara filen, sedan ange mål var filen ska sparas.

Efter att du har sparat kan du lyssna genom att spela upp filerna från din dator eller bärbar media (exempelvis usb-minne) där du har sparat filen.

Kontakt

Senast uppdaterad:
19 december 2023