Ljudfiler, KF sammanträde 23/6

Kommunfullmäktige tisdagen den 23 juni 2020

 1. Upprop (Mp3 1,3 MB) Öppnas i nytt fönster.
 2. Val av justerare (Mp3 158 kB) Öppnas i nytt fönster.
 3. Justeringens tid och plats (Mp3 50 kB) Öppnas i nytt fönster.
 4. Godkännande av ärendelista (Mp3 111 kB) Öppnas i nytt fönster.
 5. Årsredovisning_ revisionsberättelse för år 2019 samt hemställan om ansvarsfrihet_ avseende Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län (Mp3 533 kB) Öppnas i nytt fönster.
 6. Redovisning av 2019 års partistöd (Mp3 960 kB) Öppnas i nytt fönster.
 7. Planeringsförutsättningar för budget 2021 (Mp3 5,5 MB) Öppnas i nytt fönster.
 8. Motion _ Införande av etableringslån istället för försörjningsstöd _ svar (Mp3 1,5 MB) Öppnas i nytt fönster.
 9. Motion _ Svenska som grundspråk _ svar (Mp3 10 MB) Öppnas i nytt fönster.
 10. Motion _ Extra val ( Mp3 5 MB) Öppnas i nytt fönster.
 11. Ekonomi månadsuppföljning 2020 ( Mp3 216 kB) Öppnas i nytt fönster.
 12. Etableringstödjare i Mullsjö ( Mp3 3,65 MB) Öppnas i nytt fönster.
 13. Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunrevisionen ( Mp3 199 kB) Öppnas i nytt fönster.
 14. Val av vice ordförande och ledamot i kommunrevisionen (Mp3 548 kB) Öppnas i nytt fönster.
 15. Delgivningar (Mp3 861 kB) Öppnas i nytt fönster. 

Ljudfilerna är i Mp3-format och spelas upp i den spelare i datorn som hanterar sådana filer, till exempel Windows Media Player eller Winamp. Klicka på ärendet i listan nedan för att öppna aktuell ljudfil.

Eventuellt måste du spara ljudfilen på den egna datorn för att kunna lyssna på den. För att spara ska du högerklicka på ärendet och välja "Spara mål som" alternativt klicka på ärendet och välja alternativet spara filen, sedan ange mål var filen ska sparas.

Efter att du har sparat kan du lyssna genom att spela upp filerna från din dator eller bärbar media (exempelvis usb-minne) där du har sparat filen.

Kontakt

Senast uppdaterad:
1 augusti 2023