Ljudfiler, KF sammanträde 9/6

Kommunfullmäktige tisdagen den 9 juni 2020

 1. Upprop (Mp3 1,1 MB) Öppnas i nytt fönster.
 2. Val av justerare (Mp3 94 kB) Öppnas i nytt fönster.
 3. Justeringens tid och plats (Mp3 71 kB) Öppnas i nytt fönster.
 4. Godkännande av ärendelista (Mp3 1,4 MB) Öppnas i nytt fönster.
 5. Medborgarförslag om ersättning för nedtagen skog kan placeras i budget för att behålla Sandhems skola (Mp3 590 kB) Öppnas i nytt fönster.
 6. Bokslut - Årsredovisning 2019 Mullsjö kommun (Mp3 26 MB) Öppnas i nytt fönster.
 7. Årsredovisning 2019 för Mullsjö Bostäder AB (Mp3 1,2 MB) Öppnas i nytt fönster.
 8. Årsredovisning 2019 för fastighetbolaget Gyljeryd (Mp3 187 kB) Öppnas i nytt fönster.
 9. Årsredovisning 2019 för Mullsjö Energi & Miljö AB (Mp3 627 kB) Öppnas i nytt fönster.
 10. Årsredovisning och revisionsberättelse 2019 med ansvarsprövning ( Mp3 42 MB) Öppnas i nytt fönster.
 11. Förnyelse av borgensförbindelse med Kommuninvest ( Mp3 976 kB) Öppnas i nytt fönster.
 12. Avsteg från beslut om markpriser_ Målaregatan ( Mp3 925 kB) Öppnas i nytt fönster.
 13. Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS och SoL( Mp3 249 kB) Öppnas i nytt fönster.
 14. Ärende utgått
 15. Ekonomi månadsuppföljning 2020otion _ Att kommunen ska öppna ett nattis i Mullsjö kommun _ svar ( Mp3 1 MB) Öppnas i nytt fönster.
 16. Avsägelse från uppdrag som vice ordförande och ledamot i kommunrevisionen och som ersättare i tekniska nämnden(Mp3 1,2 MB) Öppnas i nytt fönster.
 17. Val av ersättare i socialnämnden, tekniska nämnden och som ledamot i kommunrevisionen (Mp3 2,2 MB) Öppnas i nytt fönster.
 18. Delgivningar (Mp3 371 kB) Öppnas i nytt fönster. 

Ljudfilerna är i Mp3-format och spelas upp i den spelare i datorn som hanterar sådana filer, till exempel Windows Media Player eller Winamp. Klicka på ärendet i listan nedan för att öppna aktuell ljudfil.

Eventuellt måste du spara ljudfilen på den egna datorn för att kunna lyssna på den. För att spara ska du högerklicka på ärendet och välja "Spara mål som" alternativt klicka på ärendet och välja alternativet spara filen, sedan ange mål var filen ska sparas.

Efter att du har sparat kan du lyssna genom att spela upp filerna från din dator eller bärbar media (exempelvis usb-minne) där du har sparat filen.

Kontakt

Senast uppdaterad:
19 december 2023