Ljudfiler, KF sammanträde 28/4

Kommunfullmäktige tisdagen den 28 april 2020

 1. Upprop (Mp3 1,11 MB) Öppnas i nytt fönster.
 2. Val av justerare (Mp3 97 kB) Öppnas i nytt fönster.
 3. Justeringens tid och plats (Mp3 81 kB) Öppnas i nytt fönster.
 4. Godkännande av ärendelista (Mp3 227 kB) Öppnas i nytt fönster.
 5. Anmälan om en justeringsperson vid kommunfullmäktiges protokolljustering (Mp3 325 kB) Öppnas i nytt fönster.
 6. Årsredovisning med bokslut 2019 och revisionsberättelse för styrelsen Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (Mp3 490 kB) Öppnas i nytt fönster.
 7. Fråga om budget 2021 från Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (Mp3 3,1 MB) Öppnas i nytt fönster.
 8. Återrapportering av kommunfullmäktiges beslut angående begäran om pengar till ventilation Gunnarsboskolans kök (Mp3 1,1 MB) Öppnas i nytt fönster.
 9. Handlingsprogram för Trygghet och Säkerhet 2019_2022 med delprogram krisberedskap delprogram Brandsäkerhet och Operativa insatser för Mullsjö kommun (Mp3 3 MB) Öppnas i nytt fönster.
 10. Försäljning av aktier i Smålands turism ( Mp3 377 kB) Öppnas i nytt fönster.
 11. Reglemente krisledningsnämnd ( Mp3 273 kB) Öppnas i nytt fönster.
 12. Ekonomi månadsuppföljning 2020 ( Mp3 2,1 MB) Öppnas i nytt fönster.
 13. Motion _ Inför mobil förskola _svar ( Mp3 579 kB) Öppnas i nytt fönster.
 14. Motion _ Att kommunen ska öppna ett nattis i Mullsjö kommun _ svar ( Mp3 4,45 MB) Öppnas i nytt fönster.
 15. Motion _ Alla ska ha rätt till heltid_optimera bemanningen i Mullsjö kommun ( Mp3 1,40 MB) Öppnas i nytt fönster.
 16. Motion _ Upprätta en fordonssamordnare i Mullsjö kommun (Mp3 890 MB) Öppnas i nytt fönster.
 17. Förteckning över MEDBORGARFÖRSLAG som inte är slutförda 2020-04-28 Länk till annan webbplats. (Mp3 891 kB) Öppnas i nytt fönster.
 18. Förteckning över MOTIONER som inte är slutförda 2020-04-28 (Mp3 316 kB) Öppnas i nytt fönster.
 19. 19.a Avsägelse som ersättare i socialnämnden (Mp3 244 kB) Öppnas i nytt fönster.
  19.b Val av ledamot och vice ordförande i socialnämnden_fyllnadsval (Mp3 804 kB) Öppnas i nytt fönster.
 20. Delgivningar (Mp3 2,22 MB) Öppnas i nytt fönster.
 

Ljudfilerna är i Mp3-format och spelas upp i den spelare i datorn som hanterar sådana filer, till exempel Windows Media Player eller Winamp. Klicka på ärendet i listan nedan för att öppna aktuell ljudfil.

Eventuellt måste du spara ljudfilen på den egna datorn för att kunna lyssna på den. För att spara ska du högerklicka på ärendet och välja "Spara mål som" alternativt klicka på ärendet och välja alternativet spara filen, sedan ange mål var filen ska sparas.

Efter att du har sparat kan du lyssna genom att spela upp filerna från din dator eller bärbar media (exempelvis usb-minne) där du har sparat filen.

Kontakt

Senast uppdaterad:
19 december 2023