Ljudfiler, KF sammanträde 24/3

Kommunfullmäktige tisdagen den 24 mars 2020

 1. Upprop (Mp3 2,6 MB) Öppnas i nytt fönster.
 2. Val av justerare (Mp3 120 kB) Öppnas i nytt fönster.
 3. Justeringens tid och plats (Mp3 93 kB) Öppnas i nytt fönster.
 4. Godkännande av ärendelista (Mp3 115 kB) Öppnas i nytt fönster.
 5. Information från barn- och utbildningsnämnden till kommunfullmäktige (Mp3 10 MB) Öppnas i nytt fönster.
 6. Revidering av kostpolicy (Mp3 1,49 MB) Öppnas i nytt fönster.
 7. Justering av gemensamt och särskilda ägardirektiv, June Avfall & Miljö AB (Mp3 780 kB) Öppnas i nytt fönster.
 8. Revidering av ägardirektiv för bolagen (Mp3 422 kB) Öppnas i nytt fönster.
 9. Taxa grävtillstånd (Mp3 992 kB) Öppnas i nytt fönster.
 10. Verksamhetsberättelse för Stiftelsen Ryfors Gammelskog ( Mp3 1,11 MB) Öppnas i nytt fönster.
 11. Reglemente revisionen ( Mp3 750 kB) Öppnas i nytt fönster.
 12. Motion - Upprätta en utryckningssignal till Räddningstjänsten i Mullsjö ( Mp3 1,38 MB) Öppnas i nytt fönster.
 13. Motion _ Servera inte margarin till våra barn och gamla ( Mp3 2,14 MB) Öppnas i nytt fönster.
 14. Ekonomi månadsuppföljning 2020 ( Mp3 20 MB) Öppnas i nytt fönster.
 15. Avsägelse från uppdrag som vice ordförande och ledamot i socialnämnden ( Mp3 345 kB) Öppnas i nytt fönster.
 16. Valärende 2020 (Mp3 2,19 MB) Öppnas i nytt fönster.
 17. Delgivningar (Mp3 780 kB) Öppnas i nytt fönster.

Ljudfilerna är i Mp3-format och spelas upp i den spelare i datorn som hanterar sådana filer, till exempel Windows Media Player eller Winamp. Klicka på ärendet i listan nedan för att öppna aktuell ljudfil.

Eventuellt måste du spara ljudfilen på den egna datorn för att kunna lyssna på den. För att spara ska du högerklicka på ärendet och välja "Spara mål som" alternativt klicka på ärendet och välja alternativet spara filen, sedan ange mål var filen ska sparas.

Efter att du har sparat kan du lyssna genom att spela upp filerna från din dator eller bärbar media (exempelvis usb-minne) där du har sparat filen.

Kontakt

Senast uppdaterad:
19 december 2023