Ljudfiler, KF sammanträde 28/1

Kommunfullmäktige tisdagen den 28 januari 2020

 1. Upprop (Mp3 1,7 MB) Öppnas i nytt fönster.
 2. Val av justerare (Mp3 111 kB) Öppnas i nytt fönster.
 3. Justeringens tid och plats (Mp3 105 kB) Öppnas i nytt fönster.
 4. Godkännande av ärendelista (Mp3 670 kB) Öppnas i nytt fönster.
 5. Information från socialnämnden till kommunfullmäktige (Mp3 6 MB) Öppnas i nytt fönster.
 6. Revidering av taxor för miljönämnden (Mp3 5 MB) Öppnas i nytt fönster.
 7. Godkännande av markförsäljning Målaregatan Mullsjö (Mp3 11 MB) Öppnas i nytt fönster.
 8. Revidering av reglemente för Intern kontroll (Mp3 3,7 MB) Öppnas i nytt fönster.
 9. Revidering av arvodesreglementet ( Mp3 4 MB) Öppnas i nytt fönster.
 10. Avgifter för tillståndsprövning och tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter ( Mp3 1,6 MB) Öppnas i nytt fönster.
 11. Motion om uttalande om återvändande IS-terrorister och uppdrag åt nämnder och styrelser med anledning av detta - svar( Mp3 1,7 MB) Öppnas i nytt fönster.
 12. Motion - Införande av etableringslån istället för försörjningsstöd ( Mp3 1,3 MB) Öppnas i nytt fönster.
 13. Motion - Svenska som grundspråk ( Mp3 837 kB) Öppnas i nytt fönster.
 14. Avsägelser från uppdrag i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott, barn- och utbildningsnämnden och som stämmoombud ( Mp3 704 kB) Öppnas i nytt fönster.
 15. Val av ledamot till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott och barn- och utbildningsnämnden samt stämmoombud till bolagen - fyllnadsval (Mp3 1,4 MB) Öppnas i nytt fönster.
 16. Ekonomisk månadsuppföljning 2019 (Mp3 3 MB) Öppnas i nytt fönster.
 17. Delgivningar till kommunfullmäktige (Mp3 213 kB) Öppnas i nytt fönster.
 18. Reviderat reglemente för socialnämnden (Mp3 369 kB) Öppnas i nytt fönster.

Ljudfilerna är i Mp3-format och spelas upp i den spelare i datorn som hanterar sådana filer, till exempel Windows Media Player eller Winamp. Klicka på ärendet i listan nedan för att öppna aktuell ljudfil.

Eventuellt måste du spara ljudfilen på den egna datorn för att kunna lyssna på den. För att spara ska du högerklicka på ärendet och välja "Spara mål som" alternativt klicka på ärendet och välja alternativet spara filen, sedan ange mål var filen ska sparas.

Efter att du har sparat kan du lyssna genom att spela upp filerna från din dator eller bärbar media (exempelvis usb-minne) där du har sparat filen.

Kontakt

Senast uppdaterad:
19 december 2023