Vindkraft

Skymning med vindkraftverk i fjärran.

Skrickle, Utvängsstorp. Foto: Mats Jellback

För att anlägga, driva eller ändra vindkraftverk kan du behöva söka tillstånd eller lämna in en anmälan enligt miljöbalken.

Det framgår i miljöprövningsförordningen (2013:251) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om du behöver lämna in en anmälan eller söka tillstånd enligt miljöbalken för att för att anlägga vindkraftverk.

  • Anmälan ska lämnas till miljönämnden i Habo och Mullsjö kommuner

Kontakta Miljöförvaltningen så skickar vi blanketten till dig via post eller e-post.

Hör av dig till kommunen om du känner dig osäker på om du behöver söka tillstånd eller lämna in en anmälan.

Bygglov

Att anlägga ett vindkraftverk kan även kräva bygglov och kontakt ska då tas med kommunens bygglovshandläggare.

Projekt Ryfors

Projekt Ryfors har ett miljötillstånd på 16 verk á 150 meter. Där har verksamhetsutövaren begärt en förlängning på 5 år på igångsättningstiden. Projektet väntas vara klart 2024.

En avgift tas ut för handläggning av anmälan enligt den av kommunfullmäktige fastställda taxa. Läs mer om miljönämndes taxor på sidan Taxor och avgifter

Så hanterar Mullsjö kommun dina personuppgifter

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) innebär bland annat ett större skydd för dina personuppgifter och rätten att radera eller begränsa andras tillgång till din data. Vi strävar efter en hög nivå av dataskydd för de personuppgifter som vi behandlar, i enlighet med lagen. Du kan läsa mer på sidan Hantering av personuppgifter

Kontakt

Senast uppdaterad:
30 april 2024