Fordonstvätt

Bil som tvättas i biltvätt

Ett fordon som blir tvättat i en tvättanläggning

Spillvatten från biltvätt innehåller bl.a. metaller och mineralolja. Förorenat vatten kan skada växt- och djurliv och störa kommunal avloppsrening och därför finns riktlinjer för tvätt av fordon.

Miljöförvaltningen i Habo och Mullsjö kommuner, VA-enheten i Habo kommun samt Mullsjö Energi & Miljö AB har tagit fram riktlinjer för verksamheter som tvättar fordon. Som verksamhetsutövare ska du följa riktlinjerna när du utformar och driver din verksamhet. Riktvärden i riktlinjerna överensstämmer med Anslutning till kommunalt avlopp i Jönköpings län och ABVA samt Fordonstvätt –Riktlinjer Jönköpings län.


Vatten från fordonstvättar/fordonsvård behöver renas genom oljeavskiljare och eventuellt ytterligare reningsanläggning. För att kontrollera om reningen fungerar ska man ta prov under högsäsong (1 november – 31 mars), dock tidigast 6 veckor efter installation eller senaste tömning av oljeavskiljaren. Det finns riktvärden för de olika föroreningarna som inte bör överskridas. Om något riktvärde överskrids ska verksamhetsutövaren, t.ex. tillsammans med sin kemikalieleverantör, undersöka möjligheter till förbättringsåtgärder. Läs mer i Riktlinjer för verksamheter som tvättar fordon , 328.5 kB, öppnas i nytt fönster.

  • Använd miljömärkta produkter
  • Tvättkemikalierna får inte försämra reningsanläggningens funktion. Följ leverantörens anvisningar och informera kunderna om vad som får användas.
  • Använd inte starkare produkter eller högre dosering än nödvändigt, anpassa beroende på t.ex. nedsmutsningsgrad och årstid.
  • Tvätt av fler än 5000 personbilar eller 1000 större fordon är anmälningspliktigt.
  • För mindre anläggningar är det bra om miljöförvaltningen informeras om planerad verksamhet.

Relaterade länkar

Kontakt

Senast uppdaterad:
15 april 2024