Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

Den som vill sälja tobaksfria nikotinprodukter måste ansöka om tillstånd hos kommunen.

Den vanligaste tobaksfria produkten är vitt snus, vilket också kallas nikotinpåsar eller tobaksfritt snus.

I lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter regleras vad du som näringsidkare måste förhålla dig till när du säljer tobaksfria nikotinprodukter.

Tillståndsenheten ansvarar för ärenden gällande anmäld försäljning av tobaksfria produkter.

Så ansöker du om tillstånd

Vi har ett samverkansavtal med Jönköping kommuns tillståndsenhet. Det är alltså Jönköpings kommun som ansvarar för ärenden som handlar om tillstånd. Mullsjö kommun har också antagit Jönköping kommuns avgifter för tillstånd och tillsyn. För mer information och anmälan, se Jönköpings kommuns webbsida:

Kontakt

Senast uppdaterad:
15 augusti 2022