Serveringstillstånd

Närbild på dricksglas på fot

Den som vill servera alkoholdrycker som starköl, vin och sprit med flera mot betalning ska ha ett serveringstillstånd.

Ett serveringstillstånd kan gälla servering till allmänheten eller servering till ett slutet sällskap. Det finns tillstånd som gäller året runt, för en viss tidsperiod eller vid ett enstaka tillfälle. Permanent serveringstillstånd till allmänheten gäller främst för restaurangverksamhet. Det ställer särskilda krav på både de som söker och lokalens lämplighet.

Socialnämnden är den nämnd som har det politiska ansvaret för serveringstillstånd.

Så ansöker du om tillstånd

Vi har ett samverkansavtal med Jönköping kommuns tillståndsenhet. Det är alltså Jönköpings kommun som ansvarar för ärenden som handlar om serveringstillstånd. Mullsjö kommun har också antagit Jönköping kommuns avgifter för serveringstillstånd och tillsyn. För mer information och ansökan, se Jönköpings kommuns webbsida:

Senast uppdaterad:
6 februari 2024