Folkölsförsäljning

Den som vill sälja folköl, måste göra en anmälan om det hos kommunen.

I alkohollagen (2010:1622) regleras vad du som näringsidkare måste förhålla dig till när du säljer folköl till konsument.

Så ansöker du om tillstånd

Vi har ett samverkansavtal med Jönköping kommuns tillståndsenhet. Det är alltså Jönköpings kommun som ansvarar för ärenden som handlar om tillstånd. Mullsjö kommun har också antagit Jönköping kommuns avgifter för tillstånd och tillsyn. För mer information och anmälan, se Jönköpings kommuns webbsida:

Kontakt

Senast uppdaterad:
6 februari 2024