Tobaksförsäljning och e-cigaretter

Den som vill sälja tobaksvaror måste ansöka om tillstånd hos kommunen. För att sälja e-cigaretter måste du först göra en anmälan till kommunen.

Förutsättningar för försäljning

  • För att få sälja e-cigaretter och tobak krävs ett registrerat företag, en förening eller en stiftelse.
  • Företaget, föreningen eller stiftelsen ska ha ett egentillsyns- eller egenkontrollsprogram för sin verksamhet.
  • Det ska finnas en dekal i butiken som anger åldersgräns för inköp av aktuella varor.

Så ansöker du om tillstånd

Vi har ett samverkansavtal med Jönköping kommuns tillståndsenhet. För mer information och ansökan, se Jönköpings kommuns webbsida:

Kontakt

Senast uppdaterad:
6 februari 2024