Förenklad delgivning

Att vara delgiven betyder att man anses ha tagit emot en handling, t.ex. ett beslut om timavgift. Vid förenklad delgivning behöver mottagaren inte skicka in något bevis på att man har tagit emot handlingen.

För att miljönämnden ska kunna använda förenklad delgivning så måste du som mottagare ha fått information om hur förenklad delgivning fungerar. Det får du exempelvis i en inspektionsrapport eller i annan skrivelse. Om ärendet överklagas kan förenklad delgivning användas även i högre instanser.

Miljönämnden skickar två brev eller en e-post

Breven skickas till mottagarens senast kända utdelningsadress eller e-postadress. Om breven kommer i retur skickas de till mottagarens folkbokföringsadress, om den inte redan har använts.

Utskick per brev

Miljönämnden skickar två brev för att vara säker på att mottagaren får handlingen.

  • Det första brevet innehåller handlingen (t.ex. ett beslut) som mottagaren ska delges.
  • Det andra brevet skickas nästa arbetsdag och är ett kontrollmeddelande med information om att det första brevet har skickats och vilket datum mottagaren anses delgiven.

Mottagaren behöver kontakta miljöförvaltningen snarast om endast kontrollmeddelandet har tagits emot. Miljönämnden skickar då handlingen (t.ex. beslutet) en gång till.

Utskick per e-post

  • E-posten innehåller handlingen (t.ex. ett beslut) som mottagaren ska delges.
    I e-postmeddelandet anges vilket datum som mottagaren anses vara delgiven.

Observera: Vid utskick per e-post skickas inte ett kontrollmeddelande.
Genom en ändring i 22 § delgivningslagen (2010:1932) har kravet på att skicka kontrollmeddelande avskaffats om handlingen skickas på elektronisk väg.

När är mottagaren delgiven?

Mottagaren är delgiven (anses ha tagit del av handlingen) två veckor efter att det första brevet skickades, se exempel nedan. I kontrollmeddelandet framgår vilket datum som gäller.

Flöde förenklad delgivning

Flöde förenklad delgivning

Tänk på detta när du har ett pågående ärende hos miljöförvaltningen

  • Meddela miljöförvaltningen om du flyttar eller byter e-postadress.
  • Kontrollera posten regelbundet så att du inte missar något viktigt (t.ex. en tid för att svara eller överklaga). Meddela miljöförvaltningen om du inte kan kontrollera posten en period, t.ex. vid semesterresa eller annat.
Senast uppdaterad:
31 oktober 2023