Medelstora förbränningsanläggningar

Bestämmelser för medelstora förbränningsanläggningar. En medelstor förbränningsanläggning är en anläggning där den sammanlagda installerade tillförda effekten är högst 50 MW, men minst 1 MW.

Förbränningsanläggningar kan omfattas både av skyldigheten att registreras enligt Förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar och krav på anmälan eller tillstånd enligt miljöprövningsförordning (2013:251).

Registreringsplikt

Medelstora förbränningsanläggningar med anläggningseffekt mellan 1 och 50 megawatt omfattas av registreringsplikt hos tillsynsmyndigheten enligt Förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

  • En ny anläggning får inte tas i drift utan att vara registrerad.
  • En anläggning som tagits i bruk innan 19 december 2018 och har en högre anläggningseffekt än 5 megawatt, måste vara registrerad senast 1 januari 2024.
  • En anläggning som tagits i bruk innan 19 december 2018 och har som högst anläggningseffekt på 5 megawatt, måste vara registrerad senast 1 januari 2029.

Du gör registreringen till miljöförvaltningen via e-post, miljo@habokommun.se
Om länsstyrelsen har tillsyn på din anläggning registrerar du hos Länsstyrelsen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Registrerade anläggningar

Varje tillsynsmyndighet är skyldig att hålla ett register över medelstora anläggningar och publicera uppgifter ur registret på sin webbplats.

Uppgifter om registread förbränningsanläggning:

Verksamhet: Mullsjö Energi och Miljö AB
Organisationsnummer: 556198-5998
Fastighet: Gunnarsbo 1:2, Mullsjö kommun
Effekt: 9 MW

Anmälan/tillstånd

Det framgår i 21 kapitlet miljöprövningsförordning (2013:251) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om du behöver lämna in en anmälan eller söka tillstånd enligt miljöbalken innan du startar verksamheten.

Kontakta Miljöförvaltningen så skickar vi blanketten till dig via post eller e-post.

Miljönämnden fattar sedan ett beslut med försiktighetsmått.

Taxor och avgifter

En avgift tas ut för handläggning av anmälan enligt den av kommunfullmäktige fastställda taxa. Anmälningspliktiga verksamheter får därefter en årlig tillsynsavgift. Läs mer om miljönämndens taxor på sidan Taxor och avgifter

Senast uppdaterad:
10 juni 2024