Misstanke om barn som far illa

Om du misstänker att ett barn far illa, till exempel genom sexuellt övergrepp eller misshandel, bör du snarast anmäla det till socialtjänsten. Detta kallas ibland orosanmälan.

Det är mycket värdefullt för socialtjänsten att få kännedom för att vi ska kunna hjälpa till.

Så anmäler du misstanke om barn som far illa

I akuta fall på kvällar och helger kan du ringa socialjouren. Det gör du genom att ringa 112 och begär socialjouren.

Dagtid vardagar når du socialkontorets reception på telefon 0392-141 76. Då får du prata med en socialsekreterare och kan, om du är osäker, diskutera om det är rätt att göra anmälan.

Om du vill göra din anmälan skriftligt, använd blanketten Anmälan till Socialtjänsten om barn som far illa (pdf) , 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Socialtjänsten tar emot och utreder anmälan

Utifrån den information du lämnat väljer vi lämpligt sätt att agera. Uppgifter om enskilda personer skyddas av sekretess, som du kan läsa mer om på sidan Kvalitet och säkerhet.

En anmälan leder sällan till att barnet tas omhand av myndigheterna. För det mesta kan vi stötta barnet och föräldrarna för att lösa de problem som finns.

Vi överväger alltid om en polisanmälan ska göras. Om så sker, ansvarar socialtjänsten för barnets skydd medan polis och åklagare sköter brottsutredningen. Undvik att ta kontakt med barnet, föräldrarna eller eventuell förövare under utredningens gång, då det kan störa utredningen.

Så hanterar Mullsjö kommun dina personuppgifter

Dataskyddsförordningen (GDPR) innebär bland annat ett större skydd för dina personuppgifter och rätten att radera eller begränsa andras tillgång till din data. Vi strävar efter en hög nivå av dataskydd för de personuppgifter som vi behandlar, i enlighet med lagen. Du kan läsa mer på sidan Hantering av personuppgifter

Yrkesverksamma i verksamheter som berör barn och unga har en uttalad anmälningsskyldighet om de misstänker att barn far illa. Det står i Socialtjänstlagens 14 kapitel, 1 § Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Anmälningsskyldigheten finns eftersom socialtjänsten är beroende av information från dem som möter barn för att kunna hjälpa barnet och föräldrarna att komma tillrätta med problem.

Kontakt

 • Individ- och familjeomsorgen

  Socialkontoret

  0392-141 76

  Besöksadress

  Järnvägsgatan 29, 565 32 Mullsjö

  Öppettider:

  Måndag-torsdag: 08:30-15:30
  Fredag: 08:30-14:30
  Lunch: 12:00-13:00

Senast uppdaterad:
23 oktober 2023