Stöd till barn, unga och familj

Ibland kan det uppstå svårigheter för barn och ungdomar som gör att de behöver extra stöd av andra vuxna än sina föräldrar.

Socialtjänsten har som sin huvudsakliga uppgift att ge stöd till barn, ungdomar och deras familjer. Barn och ungdomar kan på så sätt få stöd och hjälp som deras vårdnadshavarna inte klarar av att ge.

Behoven ser olika ut och därmed också lösningarna. Barn och ungdomar kan behöva bo i ett familjehem under kortare eller längre tid. Andra gånger kan stödet handla om att utöka deras sociala nätverk genom en kontaktfamilj eller kontaktperson.

Vi hjälper dig vidare

Du är alltid välkommen att kontakta oss på socialtjänsten. Du når oss på telefon 0392-141 76. Uppgifter hos socialtjänsten som berör enskilda personers förhållanden skyddas av regler om sekretess.

Råd och service

Är du förälder till barn 6-18 år? Känner du oro för ditt barn eller din situation som förälder? Kontakta teamet på råd och service för vägledning kring föräldraskapet. Läs mer på sidan Råd och service

Familjerådgivning – ett stöd vid konflikter och förändringsbehov

Mullsjö kommun erbjuder familjerådgivning via Familjerådgivarna i Småland. På mottagningen i Jönköping möter ni välutbildade rådgivare som hjälper er att hitta vägen vidare. Syftet är att underlätta för er att lyssna och förstå varandras perspektiv och söka lösningar som tar hänsyn till allas behov.

Till BRIS kan du ringa anonymt

Till barnrättsorganisationen BRIS kan även vuxna välkomna att ringa anonymt för att prata om både vardagliga och svåra frågor. Det kan gälla dina egna eller andras barn och du kan få information om vart du kan vända dig för att få ytterligare hjälp. Du kan ringa dygnet runt på telefonnummer: 116 111.

En Väg In

En Väg In är en kontakt för råd, bedömning och hänvisning för barn och unga som behöver hjälp vid exempelvis psykisk ohälsa, psykiatriska tillstånd, oro, ångest, stress eller depression.

För barn under 6 år: kontakta i första hand Barnhälsovården.

Telefon: 010-241 10 30

Webbplats: 1177.se - Barns och ungdomars hälsa - Region Jönköpings län. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ungdomsmottagningen – särskilt stöd för ungdomar

Ungdomsmottagningen Länk till annan webbplats. är till för dig som är mellan 13 och 21 år. Där kan du få svar och hjälp med många frågor som är aktuella just i din ålder.

Kontakt

 • Individ- och familjeomsorgen

  Socialkontoret

  0392-141 76

  Besöksadress

  Järnvägsgatan 29, 565 32 Mullsjö

  Öppettider:

  Måndag-torsdag: 08:30-15:30
  Fredag: 08:30-14:30
  Lunch: 12:00-13:00

Senast uppdaterad:
10 oktober 2022