Familjehem, kontaktfamilj, kontaktperson

Vi behöver familjer och enskilda vuxna som vill stödja barn och ungdomar som behöver hjälp under längre eller kortare tid.

Närvarande vuxna är värdefulla för att barnet ska kunna utveckla sitt sociala nätverk.

 • Som familjehem tar du emot barn som av olika anledningar inte kan bo hemma. Barnet bor oftast hos dig en längre tid. Anledningen till att ett barn behöver bo i ett annat hem än sitt eget kan vara att barnets föräldrar brister i omsorgen eller att det finns missförhållanden i hemmet. Barn kan också behöva ett nytt hem på grund av sitt eget beteende.
 • Som kontaktfamilj tar ni emot ett barn i ert hem en eller flera gånger varje månad för att barnets föräldrar behöver stöd eller för att barnet behöver fler trygga vuxna.
 • Som kontaktperson är du en vuxen som finns till hands för ett barn eller ungdom en eller flera gånger i månaden.

Den ekonomiska ersättningen varierar mellan olika uppdrag. Familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner får ersättning i form av arvode för arbetet i uppdraget och omkostnadsersättning som ska täcka de utgifter som förknippas med uppdraget.

Så fungerar det att vara familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson

I ett familjehem behöver det finnas tid, utrymme, uthållighet och ett stort engagemang för barn. Familjehemmet har regelbunden kontakt med socialsekreterare och ska uppmuntra och underlätta barnets umgänge med sina föräldrar och andra personer som är viktiga för barnet.

Barnet blir en familjemedlem och som vuxen tar du rollen som vårdande och fostrande förälder. Din familj kan se olika ut, det viktiga är att familjelivet är stabilt och att du eller ni trygga och nöjda med er livssituation. Det behöver finnas ett rum till barnet och det är viktigt att alla i familjen är överens om att vilja ta emot en ny familjemedlem.

Meddela intresse för att bli familjehem via vår e-tjänst Familjehem - intresseanmälan Länk till annan webbplats.

Efter er intresseanmälan kommer Familjehemsresursen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. att kontakta dig. Det är en gemensam verksamhet för att rekrytera och utbilda familjehem i hela Jönköpings län. De gör normalt ett hembesök efter den första kontakten. Utöver att träffa er gör de registerkontroller hos polisen, kronofogden och i socialregistret.

I dialog med er bedömer de om det är lämpligt att gå vidare och försöka hitta en matchning med behovet i någon kommun. I fortsättningen blir det den kommunens socialtjänst som ni har kontakt med.

Har du ytterligare frågor kring familjehemsuppdrag är du välkommen att höra av dig till Familjehemsresursen som sitter i Jönköping. Det går bra att mejla familjehemsresursen@rjl.se eller att ringa på telefonnummer 010-241 54 44.

Är du intresserad av att bli familjehem?

Välkommen med din intresseanmälan via vår e-tjänst, så hör vi av oss!

Ett barn kan behöva personligt stöd, trygghet och få komma till en ny miljö. Det kan också handla om att föräldrarna behöver hjälp för att kunna ta sitt föräldraansvar. När barnet kommer till er gör ni vanliga saker tillsammans. Det är viktigt att du och din familj tar er tid med barnet, som på så sätt får bli delaktigt i ert vardagsliv.

Är du intresserad av att bli kontaktfamilj?

Välkommen med din intresseanmälan via vår e-tjänst, så hör vi av oss!

Som kontaktperson träffar du ett barn eller ungdom en eller flera gånger i månaden. Du kan göra stor skillnad för en ung person som i vanliga fall har få vuxna omkring sig och som i många fall har låg självkänsla. Du ska framför allt vara närvarande samt ha tid och ro att lyssna och diskutera det som hen behöver. Ibland kan ni uppleva nya saker genom gemensamma aktiviteter.

Är du intresserad av att bli kontaktperson?

Välkommen med din intresseanmälan via vår e-tjänst, så hör vi av oss!

Kontakt

 • Individ- och familjeomsorgen

  Socialkontoret

  0392-141 76

  Besöksadress

  Järnvägsgatan 29, 565 32 Mullsjö

  Öppettider:

  Måndag-torsdag: 08:30-15:30
  Fredag: 08:30-14:30
  Lunch: 12:00-13:00

Senast uppdaterad:
15 april 2024