Adoption

Om ni vill adoptera ett barn från ett annat land kommer ni att ha kontakt med socialkontoret både under ansökningsskedet och när barnet har kommit till er.

För att ni ska kunna ansöka om adoption behöver ni ett så kallat medgivande. Det är socialkontoret i er hemkommun som ger detta och som gör den utredning som krävs för ansökan.

Ett par som vill adoptera behöver vara gifta/sambo, ha god hälsa och över 18 år gamla. Hälso- och ålderskravet gäller även ensamstående som vill adoptera.

Föräldrautbildningen förbereder er

För att få medgivande måste ni inledningsvis gå en föräldrautbildning som ges av Familjerådgivarna i Småland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Utbildningen ger kunskap om adoption och förbereder er känslomässigt för adoptionen och för att möta ett barn som kan ha upplevt flera separationer och trauman.

Information om adoption finns också hos den statliga myndigheten, Myndigheten för familjerätt och Föräldraskapsstöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., MFoF , som övervakar adoptionsfrågor och godkänner de organisationer som får förmedla adoptioner. Dessa organisationer ger också information och erbjuder möjlighet att knyta kontakter med andra i samma situation.

Hemutredningen omfattar hela livssituationen

Efter utbildningen gör socialkontoret den hemutredning som ligger till grund för beslutet om medgivande. Utredningen ska underlätta för att matcha barn med föräldrar som kan möta barnets behov. Den omfattar en rad olika områden: hälsotillstånd, livsåskådning, levnadsförhållanden, uppväxt, utbildning och arbete men också relationer till släkt och omgivning samt motiven till adoption.

Det beslut som socialnämnden sedan fattar gäller i tre år. Om ni får ett medgivande blir detta en del av er ansökan till en adoptionsorganisation.

Adoption av svenska barn inom Sverige är ofta närståendeadoption, till exempel ett särkullbarn, som är barn till en av två gifta makar från ett tidigare förhållande. En sådan ansökan görs till tingsrätten. Under utredningen kan socialtjänsten ibland lämna yttrande, men beslutet fattas i domstol.

Relaterade dokument

Kontakt

Senast uppdaterad:
16 september 2022