Faderskap, föräldraskap

Om ni får barn och inte är gifta eller lever i ett samkönat förhållande måste faderskapet respektive föräldraskapet bekräftas och fastställas.

När ett gift par, man och kvinna, blir föräldrar antas mannen vara far till barnet och ni får automatiskt gemensam vårdnad.

Om ni inte är gifta, eller lever i ett samkönat förhållande, betraktas den biologiska modern som ensam vårdnadshavare. För att kunna få gemensam vårdnad och för att barnet ska få juridiska rättigheter, såsom arvsrätt, efter båda föräldrarna måste föräldraskapet bekräftas skriftligt och bli godkänt.

Föräldraskapet fastställs genom att den andre föräldern undertecknar en bekräftelse på socialkontoret. Den ska även undertecknas av modern och godkännas av socialnämnden. Detta kan ni göra redan innan barnets födelse, från och med den 29:e graviditetsveckan. I samband med bekräftelsen kan ni också anmäla gemensam vårdnad till Skatteverket.

Ibland måste föräldraskapet utredas

Om föräldrarna inte bor tillsammans eller om det finns tveksamheter kring faderskapet gör socialkontoret en utvidgad utredning. Socialkontoret kallar då modern och den hon namngett som far till utredning av faderskapet.

Kontakt

Senast uppdaterad:
27 april 2021