Trollängens förskola

Trollängens förskola

Barnen välkomnas av nya lokaler och utemiljöer som ska ge inspiration till att lära, utvecklas och leka.

Förskolan har plats för cirka 120 barn i två plan med totalt 7 hemvister. På nedre plan har de yngsta barnen på förskolan sina hemvister. Där finns det ett gemensamt torg/matsal anpassad för alla åldrar med en möblering som ger en känsla av både avskildhet och gemenskap. På det övre planet har de äldre barnen på förskolan sina hemvister. Där finns även personalutrymmen och kontor för förskolans ledning.

Våra lärmiljöer inomhus är tillgängliga för alla barn och inspirerar till samspel, gemensamt utforskande. Miljöerna är till för att stödja barnens utveckling, lärande och lek. I miljöerna erbjuds barnen varierande aktiviteter i olika sammanhang.

Utegården är indelad i tre upplevelsezoner med flera mötesplatser. Den trygga zonen närmast förskolebyggnaden, den dynamiska zonen med stora möjligheter rörelse och den vilda zonen med en naturinspirerad sagostig.

Välkomna att besöka oss!

Kartlänk till Trollängens förskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om måltiderna på Trollängens förskola hittar du på sidan Måltider i förskolan

Vid frågor om kö och placering, ring kommunens växel på 0392-140 00 och be att få tala med kommunens placeringshandläggare.

Telefonnummer till förskolan:

Droppen: 0392- 144 31

Tuvan: 0392- 144 32

Daggen: 0392- 144 33

Bäcken: 0392- 144 34

Dungen: 0392- 144 35

Faunan: 0392- 144 36

Floran: 0392- 144 37

Kontakt

Senast uppdaterad:
5 april 2024