Björksäters förskola

Björksäter förskola en solig dag

Björksäters förskola ligger i ett naturskönt område med skog och utsikt över Mullsjön.

På förskolan får leken stort utrymme. Genom leken utvecklas bland annat barnens förmåga till att samarbeta, fantisera, visa hänsyn och empati. Innemiljön ses som föränderlig och barnen är med och planerar förskolans lek- och lärmiljö.

Vi har ett nära samarbete på hela förskolan där barnen ges möjlighet att besöka och leka på våra olika åldersindelade avdelningar. Detta gör att barnen lär känna pedagoger, miljö och kamrater likväl som pedagoger lär känna barnen vilket i sin tur underlättar övergång till annan avdelning.

Vi tycker att det är viktigt att barnen bli sedda och känner sig värdefulla. Det ska kännas tryggt, roligt och lärorikt att vara på vår förskola.

Kartnål till Björksäters förskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om måltiderna på Björksäters förskola hittar du på sidan Måltider i förskolan

Förskolan använder sig bland annat av instagram för att synliggöra förskolans utbildning och för att bidra till en utökad samverkan mellan förskola och hem. Du som vårdnadshavare eller annan ansvarig vuxen får ansöka om att följa den förskola ditt barn är placerad på.

I dokumentet Instagram i Mullsjö kommunala förskolor (pdf) , 126.1 kB, öppnas i nytt fönster. kan du läsa om hur förskolan använder sig av applikationen.

På sidan Sociala medier hittar du länkar till våra förskolors Instagram-konton.

Vid frågor om kö och placering, ring kommunens växel på 0392-140 00 och be att få tala med kommunens placeringshandläggare.

Granen: 0392 -142 12
Tallen: 0392 -142 10
Alen: 0392-142 09
Lärken: 0392 -142 11

Kontakt

Senast uppdaterad:
22 april 2024