Fristående, privata förskolor

I kommunen finns det en fristående förskola. Kyrkvillans förskola följer skollagen och arbetar med utgångspunkt i förskolans läroplan.

Enligt Skolverket kan fristående förskolor exempelvis drivas av ett aktiebolag, ett trossamfund, en stiftelse eller en ekonomisk förening i form av kooperativ. För fristående förskolor gäller i princip samma regler som för kommunala förskolor.

Ansök om fristående förskoleplats

Du som vårdnadshavare söker plats på kyrkvillans förskola via e-tjänsten:

 • Ansökan om plats ska göras minst 6 månader innan önskat startdatum.
 • Efter att kommunen mottagit din ansökan placeras barnet i kö. Du får en bekräftelse på barnets köplacering.

När du ansökt om förskoleplats och vi har en plats att erbjuda, meddelar vi dig det via e-post. Du har då möjlighet att välja något av följande:

 • acceptera erbjudandet via e-tjänsten
 • avböja erbjudandet via e-tjänsten
 • acceptera erbjudandet och välj att stå kvar i omplaceringskö till ert 1:a-handsval. Då behöver du meddela Barn- och utbildningshandläggare Mahmoud Addas mahmoud.addas@mullsjo.se

Du som vårdnadshavare måste svara på erbjudandet för att det ska bli godkänt.
Även om du väljer att avböja erbjudandet så måste du besvara det.

Om du vill besöka den erbjudna förskolan innan du svarar på erbjudandet, kontaktar du rektor eller biträdande rektor för respektive förskola.

När du accepterar erbjudandet:

 • placerar vi barnet på förskolan och skickar ett placeringsmeddelande till dig via e-post
 • förskolan kontaktar dig sen för att bestämma tid för introduktion
 • samtidigt plockar vi bort ditt barn ur kön.

Om du avböjer erbjudandet:

 • ditt barn tas bort ur kön
 • du kan anmäla barnet till kön igen, och får då ett nytt ködatum.

Om du accepterar erbjudandet och väljer att stå kvar i omplaceringsskö till 1:a-handsvalet:

 • meddela detta då till Barn- och utbildningshandläggare, Mahmoud Addas via e-post mahmoud.addas@mullsjo.se
 • vi placerar barnet på den erbjudna förskolan och skickar ett placeringsmeddelande till dig via e-post.
 • förskolan kontaktar dig sen för att bestämma tid för introduktion
 • barnet finns kvar i omplaceringskön och när vi har möjlighet att erbjuda en plats på ditt 1:a-handsval kommer du få erbjudande om det.

Omplacering

 • När du får erbjudande om omplacering till annan förskola har du bara möjlighet att acceptera eller att avböja. I övrigt gäller samma regler som ovan.
 • Omplacering sker i augusti månad.

Har du inte tillgång till Bank-ID? Kontakta Barn- och utbildningshandläggare, Mahmoud Addas mahmoud.addas@mullsjo.se för att får hjälp.

 • Kyrkvillans förskola ligger centralt i Mullsjö och har Svenska Kyrkan som huvudman.
 • Förskolan har två avdelningar, Gunghästen och Käpphästen, med plats för ca fyrtio barn mellan ett och fem år.
 • Besöks- och postadress: Kyrkvägen 9, 56531 Mullsjö
 • Förskolans egna webbsidor:

 • Dataskyddsförordningen (GDPR) innebär bland annat ett större skydd för dina personuppgifter och rätten att radera eller begränsa andras tillgång till din data.
 • Vi strävar efter en hög nivå av dataskydd för de personuppgifter som vi behandlar, i enlighet med lagen.

Du kan läsa mer på sidan Hantering av personuppgifter. Öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Senast uppdaterad:
5 april 2024