Klimatklivet

Nu finns det möjlighet att söka stöd för klimatinvesteringar via ”Klimatklivet”. Det är ett statligt stöd som ska gå till klimatinvesteringar på lokal nivå. Alla utom privatpersoner kan söka.

Vem kan söka bidrag?

Organisationer, kommuner, myndigheter och företag kan söka klimatinvesteringsstöd.

Exempel på klimatåtgärder

Åtgärder som kan få stöd är klimatåtgärder på lokal nivå, i linje med lokala och regionala strategier. Syftet ska vara att minska utsläppen av växthusgaser. Det kan vara konkreta klimatåtgärder inom till exempel transport, livsmedel, bostad, stadsbyggnad och energi. Exempel inom dessa områden kan vara:

  • Transporter – insatser för att byta trafikslag och utbyggnad av laddinfrastruktur
  • Energi – genom återvinning av energi, satsningar på förnybar energi, fjärrvärme- och kylsystem
  • Jordbruket – genom minskade utsläpp
  • Industri – genom minskade utsläpp och effektivare energianvändning

Hur går ansökan till?

Ansökan skickas till Länsstyrelsen som sedan skickar ett yttrande till Naturvårdsverket som fattar beslut. På Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kommer det att publiceras information löpande.

Har du frågor och funderingar?

Läs mer om klimatstödet på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Du kan kontakta Länsstyrelsen i Jönköping om du har några frågor. Du hittar kontaktuppgifter under kontakter.

Kontakt

Senast uppdaterad:
19 januari 2024