Miljöprogrammet

Mullsjö kommun arbetar för att miljöfrågorna ska vara en naturlig del i alla kommunala verksamheter och bolag för att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling.

Genom att följa miljöprogrammet för 2021-2030 bidrar Mullsjö kommun till att uppnå de globala
hållbarhetsmålen, beslutade av FN, samt nationella och regionala miljömål. Miljöprogrammets fokus ligger på miljömässig hållbarhet.

Miljöprogrammet 2021-2030

Programmet antogs av kommunfullmäktige år 2021. Miljöprogrammet involverar alla, både kommunen och kommunens invånare. Miljöprogrammet har sin utgångspunkt i de nationella och regionala miljömålen Länk till annan webbplats. och har brutits ner till lokala miljömål. Miljöprogrammet är uppbyggt av områden, övergripande mål och en handlingsplan med åtgärder.

Det nya miljöprogrammet är under producerande med snygg layout och publiceras här inom kort. Kontakta kommunen om du vill ha den oredigerade versionen.

Syftet med miljöprogrammet är att bidra till en hållbar utveckling

Miljöprogrammet ska säkerställa att Mullsjö kommun har ett fungerande miljö- och energiarbete som bidrar till en hållbar utveckling ur främst det ekologiska perspektivet. Varje nämnd och förvaltning har ansvar för att se till att arbetet med miljöprogrammet är en naturlig del i verksamheten. Det är viktigt att medborgare får en god insikt i miljöfrågor och det ska vara enkelt att göra hållbara val.

Kontakt

Senast uppdaterad:
20 maj 2022