Miljöprogrammet

Mullsjö och Habo kommuner arbetar för att miljöfrågorna ska vara en naturlig del i alla kommunala verksamheter och bolag för att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling.

Styrande för detta arbete är främst miljöprogrammet (pdf) som knyter an till Sveriges nationella miljökvalitetsmål som antogs av riksdagen 1999.

Miljöprogrammet 2014-2019

Ett gemensamt miljöprogram finns för Mullsjö och Habo kommuner. Programmet antogs av kommunfullmäktige år 2014 och reviderades år 2018. Miljöprogrammet involverar alla, både kommunen och kommunens invånare. Miljöprogrammet har sin utgångspunkt i de nationella och regionala miljömålenlänk till annan webbplats och har brutits ner till lokala miljömål. Miljöprogrammet är uppbyggt av fyra miljöområden, åtta övergripande mål, arton delmål och en handlingsplan med 52 åtgärder.

De fyra miljöområdena

  • Energi och klimat
  • Miljömedvetenhet
  • Rent vatten
  • Natur och djur

Syftet med miljöprogrammet är att bidra till en hållbar utveckling

Miljöprogrammet ska säkerställa att Mullsjö kommun har ett fungerande miljö- och energiarbete som bidrar till en hållbar utveckling ur främst det ekologiska perspektivet. Varje nämnd och förvaltning har ansvar för att se till att arbetet med miljöprogrammet är en naturlig del i verksamheten. Det är viktigt att medborgare får en god insikt i miljöfrågor och det ska vara enkelt att göra hållbara val.

Nytt miljöprogram

Just nu arbetar Mullsjö kommun med att ta fram ett nytt miljöprogram som ska gälla för 2020-2030. Det nya programmet ska aktualisera, utveckla och effektivisera det strategiska miljöarbetet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 september 2019