Miljö- och hälsoskydd

Miljö- och hälsoskyddsarbete handlar om att trygga och förbättra den miljö vi lever och verkar i, samt att skydda människors hälsa mot olika störningar. Miljöförvaltningen kontrollerar att reglerna i miljöbalken och annan miljölagstiftning följs.

Senast uppdaterad:
13 december 2023