Kampanjer och projekt

Här listas pågående kampanjer i Mullsjö kommun.

Klimatveckan genomförs 17-23 oktober och är en möjlighet för organisationer och näringsliv att visa upp engagemang och knyta kontakter för samverkan. Förslag på aktiviteter man kan genomföra är exempelvis att hålla öppet hus inom en verksamhet eller arrangera ett digitalt event med hållbarhetsfokus och lyfta på vilket sätt organisationen arbetar med frågorna. Intresserade deltagare anmäler sitt intresse på Klimatveckans webbplats.

Vill du anmäla en aktivitet ?

Sista dagen för anmälan är 23 september. Du anmäler på klimatrådets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Blir årets Klimatvecka den största någonsin? Varje år ökar både mängden deltagare och arrangörer, under en av årets viktigaste veckor.

Jönköpings län omfattar över 350 000 invånare, 170 000 hushåll, 13 kommuner och Klimatveckan vill engagera varenda en. Det är stora ambitioner men denna är veckan är för dig, hela länet… och på flera sätt även för hela världen.

Vad är Klimatveckan?

Klimatveckan arrangeras av Klimatrådet Länk till annan webbplats. sedan år 2014. Det övergripande syftet med Klimatveckan är att bidra till att nå Klimatrådets vision om att Jönköpings län senast år 2050 är ett plusenergilän (att mer förnybar energi produceras än vad vi gör av med, vilket leder till ett överskott). Detta genom att sprida kunskap, inspirera samt skapa och lyfta fram möjligheter inom energi- och klimatområdet.

Programutdrag

Teamat för årets klimtavecka är Klimatsmart näringsliv.
Programmet innehåller många punkter som är spridda i länets alla kommuner. Solceller, klimatanpassning, ekosystem, trähus, klimatsmart mat, klimatkommunikation, prisutdelning, solbilstävling och mycket mer står på programmet!

Vision

Det finns en lokal vision om att Jönköpings län ska producera mer förnybar energi än vad vi gör av med. Vad innebär det egentligen och hur sker resan dit? Det är faktiskt så att du är redan med på resan och vi är en bit på väg. Men vill du öka din kunskap, bli inspirerad och ta del av en inte bara viktig, utan även intressant vecka, ja då är Klimatveckan en vecka för dig.

… och kom ihåg att veckan är kostnadsfri!

Varje år pågår trafikantveckan runt om i Europa, den Europeiska Trafikantveckan, och så även här i Mullsjö. För varje nytt år har veckan ett eget tema och i år är temat “mobilitet på många sätt”, eller “multimodalitet”.

Multimodalitet kan vara ett främmande begrepp för många men det kan enkelt översättas till en kombination av olika transportmedel under samma resa. Exempel på kombinerat resande kan vara att ta cykeln till tågstationen för att sen pendla till arbetet med tåg, eller att promenera till en kollega för att sedan samåka tillsammans till arbetet.

Vi vill under trafikantveckan uppmuntra er till att prova olika mobilitetslösningar för att motbevisa den utbredda uppfattningen om att privata bilar är det överlägset smidigaste transportalternativet.

Genom att välja ett annat transportmedel kan du:

  • utnyttja resetiden på ett bättre sätt
  • passa på att motionera
  • spara pengar
  • göra samhället trevligare genom mindre buller och mindre luftföroreningar.

Du får alltså bättre hälsa och förbättrad livskvalitet samtidigt som du bidrar till en mer välmående planet!

Testa ett nytt sätt att resa under veckan och se hur det förändrar din vardag!

Sista lördagen i mars varje år är det Earth Hour, världens största klimatmanifestation. Hundratals miljoner människor deltar varje gång genom att symboliskt släcka lamporna tidszon efter tidszon runt hela jorden, i kampanjen som startades av WWF. Tusentals städer över hela världen brukar ansluta sig och i Sverige deltog 260 kommuner förra gången.

Läs mer om Earth Hour på wwf.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att uppmuntra till en miljövänlig konsumtion har Avfall Sverige Länk till annan webbplats. tillsammans med kommuner skapat en märkning för alla som lagar, lånar och återanvänder. Avfall Sverige och Mullsjö kommun vill belöna Miljönär-vänliga verksamheter och personer som hjälper kommunens invånare att minska avfallet.

Nu kan du se de miljönär-märkta på en karta!

De Miljönärvänliga verksamheterna får guldsymbolen, som bilden visar, och kommer finnas med på Miljönärs hemsida. Länk till annan webbplats.På hemsidan finns även en karta där man kan se alla verksamheter som fått tilldelat symbolen.

Vår miljömedvetenhet är viktig och i kommunens miljöprogram finns mål att öka vår kunskap om konsumtionsvanor. Enligt kommunens avfallsplan vill kommunen sprida kunskap om möjligheten att återanvända saker och senast år 2015 ska minst 90 % av hushållen veta var i kommunen begagnade varor kan lämnas in och köpas. Symbolen ska göra det lättare för oss invånare att göra hållbara köp, för både plånbok och miljö.

Vet du vem som är miljönär i Mullsjö?

Kontakta miljöstrategen om du har ett tips på miljönär-vänliga personer eller verksamheter!

Varje vår deltar Mullsjö kommun i Håll Sverige Rents aktion mot nedskräpning. Runt om i landet plockar förskolor, skolor, föreningar, företag och privatpersoner skräp - både för att göra sin närmiljö lite finare och för att visa att nedskräpning inte är okej.

Amälan sker på Håll Sverige Rents hemsida. Länk till annan webbplats.Alla anmälda deltagare får kostnadsfritt Håll Sverige Rent skräpplockarmaterial bestående av sopsäckar, soppåsar och pedagogiskt material. Ni tar själva hand om det avfall ni samlat in. Sortera och återvinn gärna förpackningar av papper, glas, metall och plast vid närmaste återvinningsstation (FTI). Om ni är i behov av extra hämtning av hushållsavfall, kontakta miljöstrategen.

Varför ska vi plocka skräp?

Vi håller rent är ett bra tillfälle att arbeta pedagogiskt med frågor som nedskräpning, återvinning och konsumtion. Det är viktigt att det skapas miljömedvetenhet hos barn och unga och hållbara attityder till nedskräpning och avfallsåtervinning.

Det finns även en europeisk satsning för skräpplockning, A European Spring Clean Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillsammans håller vi Mullsjö kommun tryggt, vackert och rent!

Barn och unga är mer känsliga för kemikalier än vuxna. Det beror på att deras kroppar, till exempel hjärnan, hormonsystemet och immunsystemet, håller på att utvecklas.

Barn är också känsligare eftersom de har ett annat beteende än vuxna. De krälar på golvet, andas snabbare och äter och dricker mer i förhållande till sin vikt jämfört med vuxna. Därför är det extra viktigt att skydda barnen mot sådana kemiska ämnen och produkter som kan vara farliga. Barn spenderar mycket tid i förskolan och det är därför viktigt att denna miljö är så säker som möjligt.

Personalen i våra förskolor har fått introduktion och utbildning på temat giftfri förskola. Förskolorna jobbar även med hållbar utveckling och återvinning.

Kontakt

Senast uppdaterad:
19 januari 2024