Lokala naturvårdssatsningar (LONA)

Illustration på LONA-logotyp, grönt karta över Sverige med texten LONA

Staten har avsatt pengar för att stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. Detta är även ett sätt att bidra till att vi når våra miljökvalitetsmål. Projekt kan få bidrag med upp till 50 %.

Alla föreningar, intresseorganisationer, privatpersoner, stiftelser och kommuner kan söka bidrag för lokala naturvårdsprojekt. Alla kan komma med egna idéer på projekt eller samverka med kommunen för att genomföra projekt. Alla ansökningar görs till kommunen, som är projektansvarig.

En ansökan varje år

Kriterier och mer vägledning hittar du på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.. På Naturvårdsverket hittar du också information om hur du registrerar ditt projekt i LONA-registret. Sista datum för ansökan är 1 december varje år inför det kommande året.

LONA-projekt i Mullsjö kommun

Mullsjö kommun har fått beviljat LONA-pengar för flera projekt, just nu är samtliga avslutade. Men det kan bli aktuellt med nya projekt under våren/hösten 2023.

Avslutade projekt

Senast uppdaterad:
19 januari 2024