Anmälan om olägenhet/klagomål

Miljöförvaltningen handlägger klagomål utifrån miljölagstiftning, livsmedelslagstiftning med flera. Du kan anmäla klagomål gällande allt ifrån störande industriverksamhet till störande vedeldning, brister i bostaden eller en misstänkt matförgiftning.

Klagomål registreras

Klagomål som lämnas till miljöförvaltningen registreras i vårt ärendehanteringssystem. Vi är en offentlig myndighet vilket innebär att dina personuppgifter du lämnar kan bli offentliga om någon begär att få dem. De kontaktuppgifter du lämnar blir behandlade enligt gällande regler för GDPR.

Beroende på vad klagomålet gäller handläggs det av olika handläggare.

Fyll gärna i vår Störningsdagbok (pdf) , 222.8 kB, öppnas i nytt fönster.. Den blir ett bra underlag för vår hantering av klagomålet.

Om du vill vara anonym ska du inte uppge några uppgifter som gör att vi kan identifiera dig, varken namn, telefonnummer, adress eller e-postadress. Så snart vi fått dina uppgifter blir de offentliga. I stället för att skriva ditt namn kan du till exempel skriva "NN".

Du kan även ringa in ditt klagomål men kom ihåg att inte uppge ditt namn!

Vill du veta hur det går med handläggningen av din anonyma anmälan kan du ringa miljöförvaltningen så kan vi hjälpa till.

Om du väljer att lämna ett klagomål anonymt så är det svårt för oss att handlägga ditt klagomål. Vi behöver ofta detaljerade uppgifter om var du bor, telefonnummer etcetera, för att vi ska kunna komma i kontakt med dig för att ta reda på mer uppgifter. Vi kan inte heller skicka ett beslut till dig, när vi inte vet din adress. Och du kan därmed inte överklaga eventuella beslut.

Det kan till och med vara så att vi inte prioriterar ditt klagomål när du är anonym. Vi har svårt att reda ut om det du klagar på, till exempel en störning vid din bostad, är en olägenhet eller ett besvär, eftersom vi inte vet var du bor.

Enligt miljöbalken (9 kap 3§) innebär besvär för människors hälsa en "störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller tillfällig".

Relaterade dokument

Kontakt

Senast uppdaterad:
25 april 2024