Bredband

Regeringens mål om att Sverige ska vara helt uppkopplat 2025 gäller oavsett om du bor i tätort, småort, lands- och glesbygd eller i områden däremellan.

Alla ska ha tillgång till bredband

För Mullsjö kommun är det viktigt att alla våra medborgare ska ha tillgång till tillförlitligt bredband. Tillgång till bredband skapar förutsättningar för att bo, leva och driva företag i vår kommun. En stabil bredbandsuppkoppling gör det möjligt att arbeta hemifrån, studera på distans, utföra betal- och banktjänster på ett enkelt sätt, skicka viktig information till hemtjänst och sjukvård utan att behöva besöka ett sjukhus, och mycket mer.

I filmen från Post- och telestyrelsen får du ta del av personliga berättelser från män och kvinnor om hur bredband förenklat deras vardag:

Nyttan med bredband - Post- och telestyrelsen film på Youtube Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Att ansluta sig till fiber är en viktig investering för framtiden. Idag kan fibernätet jämföras med elnätet. Nu kan vi inte tänka oss att leva utan el och i framtiden kommer vi inte heller att kunna tänka oss att leva utan en snabb och säker uppkoppling.

Vi kommer att få se fler och fler digitala tjänster inom offentlig sektor i framtiden. Då är det viktigt att alla våra medborgare har möjlighet att ta del av dessa tjänster - oavsett var man bor eller hur gammal man är.

Marknaden för bredbandsutbyggnad är avreglerad och fibernätet byggs idag ut av olika bredbandsföretag och föreningar runt om i Sverige. I Mullsjö kommun har vi idag endast Telia som nätägare och de sköter utbyggnad av fibernätet.

Telias webbplats för öppen fiber Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du anmäla intresse av fiberuppkoppling.

Telia har börjat montera ned kopparnätet och telestationer. Alternativ till uppkoppling blir fiber eller trådlös uppkoppling.

Följande orter berörs när kopparnätet släcks ner under 2020:

  • Utvängstorp

Följande berörs 2021:

  • Stråkensvik

Läs mer om varför Telia släcker ned kopparnätet på www.telia.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I Mullsjö kommun har Open Infra beviljats Post- och telestyrelsens bredbandsstöd 2021 och 2022 för utbyggnad av fibernät i områdena Mullsjö Nordost, Mullsjö Nordväst och Mullsjö Södra.

Open Infra äger ett av Sveriges största fibernät. Det passerar cirka 140 000 fastigheter i över 80 kommuner från Luleå i norr till Malmö i söder. Open Infra expanderar sitt fibernät med ca 30 000 fastigheter per år. Open Infras fibernät är ett så kallat öppet nät där hushållen fritt väljer de tjänster man vill ha från ett stort utbud av tjänsteleverantörer.

För mer information om fiberutbyggnaden i ditt område, se sidan Openinfra.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och sök på din adress.

Har du fått erbjudande om anslutning men är osäker på om du ska tacka ja? Post- och telestyrelsens film gällande fiber kan ge dig ytterligare råd och argument: Nyttan med bredband - YouTube Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fiber är inte det enda alternativet till en tillförlitlig och snabb uppkoppling för de som bor på landsbygden. Det finns många alternativ när det kommer till mobilt bredband samtidigt som operatörer ständigt utvecklar nya möjligheter för uppkoppling. Har du där emot fått erbjudande om fiber rekommenderar vi att ta vara på chansen till snabbt och stabilt bredband genom fiber.

Kontakt

Senast uppdaterad:
9 mars 2023