Hygienverksamhet

Alla typer av hygienlokaler kontrolleras. Innebär verksamhetens behandling en större risk för smitta är den verksamheten anmälningspliktig.

Miljöförvaltningen har tillsyn på alla slags hygienlokaler. Vissa behandlingar innebär en större risk för smitta och är därför anmälningspliktiga. Du som erbjuder behandling som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta genom att du använder stickande eller skärande verktyg måste anmäla din verksamhet till miljöförvaltningen.

Miljöförvaltningen inspekterar med jämna mellanrum att hygienlokaler uppfyller de krav som finns enligt miljöbalken.

Har du synpunkter på en verksamhet?

Om du tycker att en hygienlokal inte håller en bra hygien när du fått en behandling kan du kontakta miljöförvaltningen.

Verksamheter som ska anmälas till miljöförvaltningen

Verksamheter som erbjuder behandling som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta, genom att använda stickande eller skärande verktyg, måste anmäla sin verksamhet till miljöförvaltningen. Läs Information om anmälningspliktiga lokaler (pdf) , 420.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Exempel på verksamheter som måste anmälas:

 • Tatuering och piercing
 • Akupunktur
 • Fotvård
 • Manikyr och nagelskulptering
 • Frisör/Barberare som använder rakkniv
 • Öronhåltagning (även med engångskassett)
 • Kosmetisk tatuering, microblading
 • Microneedling
 • Andra behandlingar där verktyg som t ex nålar, lansetter, hyvlar, rasp och credoblad används

Verksamheter som inte behöver anmälas till miljöförvaltningen

Behandling där stickande eller skärande verktyg inte används som till exempel massage, zonterapi, hårvård och liknande behöver inte anmälas till miljönämnden. Det är ändå bra att kontakta miljöförvaltningen och informera om att verksamheten ska starta. Miljönämnden har tillsyn över alla hygienlokaler oavsett om de måste anmälas eller inte. Läs mer i dokumentet Information om icke almälningspliktiga lokaler (pdf) , 558 kB, öppnas i nytt fönster.

Är du osäker på om du behöver anmäla din verksamhet till kommunen eller inte kan du kontakta miljöförvaltningen för mer information.

Lag för estetiska injektionsbehandlingar

Den 1 juli 2021 kom lagen (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar. Tillsynsansvaret för estetiska injektionsbehandlingar som exempelvis fillers och botox, ligger på Inspektionen för vård- och omsorg (IVO). Sådana verksamheter ska anmäla sin verksamhet till IVO, Inspektionen för vård och omsorg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • En lokal till en hygienisk verksamhet bör vara utformad och inredd så att den lätt kan hållas ren.
 • Det måste finnas tillräckligt med förvaringsutrymmen för förvaring av rent och ev sterilt material.
 • Ventilationen i lokalen bör ha ett luftflöde på minst 7 liter per sekund och person.
 • I behandlingsutrymmet ska det finnas ett handtvättställ.
 • Vid fotvård bör det också finnas en utslagsvask för fotkarsvatten, i behandlingsutrymmet eller i direkt anslutning.
 • Utrymme för städutrustning samt utslagsvask med kallt och varmt vatten är något som också ska planeras in från början.

Du som driver verksamheten ska ha kunskap om vilka lagar och bestämmelser som berör verksamheten. Anmälningspliktiga verksamheter behöver dessutom ha sina rutiner skriftligt dokumenterade. Det kallas för egenkontroll och ska innehålla rutiner för:

 • ansvarsfördelning
 • upprätthållande av god hygien i samband med behandlingar, handhygien, smittrening med mera
 • att fortlöpande och systematiskt undersöka och bedöma risker för smitta eller annan olägenhet för människors hälsa
 • underhåll av lokaler och inredning
 • kontroll av utrustning t ex autoklav
 • städning, rengöring och skötsel av lokaler och utrustning samt för kontroll av dessa åtgärder
 • hantering och val av kemiska ämnen som kan innebära risker från miljö- och hälsosynpunkt
 • kommunikation med kunderna.

Miljöförvaltningen inspekterar med jämna mellanrum att hygienlokalerna uppfyller socialstyrelsens råd om hygien och renhållning.

Du som har tänkt att bedriva en mobil verksamhet som t ex hem- och mässbesök, måste anmäla det till den kommun där du har utrymmen för rengöring, lagring mm. Du bör också meddela de kommuner du har tänkt att verka i.

Miljöförvaltningen har tillsyn på solarier för att du som fyllt 18 år ska kunna sola säkert. För den som ska starta ett solarium eller redan bedriver verksamhet finns det regler att följa.

Ska du starta eller driver du en verksamhet med solarium?

Där kosmetiskt solarium ska erbjudas till allmänheten så ska Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier följas. Läs föreskrifterna på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Du ska också anmäla det till miljönämnden innan lokalen där verksamheten ska vara börjar användas. Anmälan görs via Habo kommuns e-tjänst Anmälan av lokaler med hygienisk behandling, bassngbad och solarier Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För dig som inte har tillgång till Bank-ID finns även e-tjänsten som blankett. Kontakta Miljöförvaltningen så skickar vi blanketten till dig via post eller e-post.

Vid solariet ska det finnas:

 • exponeringsschema
 • skyddsglasögon
 • SSM:s informationsblad ”Viktigt för dig som använder solarium”

Solariet ska vara av typ ”UV-typ-3” och märkt med uppgift om originalrör.

Ålderskrav 18 år för att sola

Från och med den 1 september 2018 måste den som driver ett solarium förvissa sig om att kunden fyllt 18 år. Det ska även finnas en tydlig skylt med information om åldersgränsen uppsatt. Nytt med lagändringen är också att verksamheten ska ha dokumenterade rutiner för kunskap samt hur ålderkontrollen sker.

Exempel på hur verksamheten kan lösa kontrollen finns på Strålsäkerhetens hemsida. Där finns även länkar till gällande lagar och föreskrifter.

Kontroll av solarier

Vid ett tillsynsbesök kontrolleras att lagar och bestämmelser för solarium följs.

Bland annat kontrolleras följande vid besök:

 • att solariet är utrustat med godkända rör
 • att soltiden kan ställas in av kunden med hjälp av tidur, myntautomat eller liknande
 • att det finns skyddsglasögon tillgängliga för varje kund
 • att det finns exponeringsschema från solarietillverkaren eller motsvarande anvisningar väl synligt.


Den som driver verksamhet med bassängbad, bubbelpool, badtunna eller floating för allmänheten är anmälningspliktig enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899).

Du anmäler via Habo kommuns e-tjänst Anmälan av lokaler för hygienisk behandling och bassängbad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För dig som inte har tillgång till Bank-ID finns även e-tjänsten som blankett. Kontakta Miljöförvaltningen så skickar vi blanketten till dig via post eller e-post.

Det ska finnas rutiner för vilka åtgärder som ska vidtas vid förorening eller avvikelser och man ska regelbundet kontrollera vattenkvaliteten genom provtagning samt ha kunskap om reningsanläggningens effektivitet. Riktvärden för bassänger finns i Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad.

Om du har några synpunkter på en verksamhet som miljöförvaltningen har tillsyn över kan du kontakta miljöförvaltningen.

En avgift tas ut för handläggning av anmälan enligt den av kommunfullmäktige fastställda taxa. Läs mer om miljönämndes taxor på sidan Taxor och avgifter

Så hanterar Mullsjö kommun dina personuppgifter

Dataskyddsförordningen (GDPR) innebär bland annat ett större skydd för dina personuppgifter och rätten att radera eller begränsa andras tillgång till din data. Vi strävar efter en hög nivå av dataskydd för de personuppgifter som vi behandlar, i enlighet med lagen. Du kan läsa mer på Hantering av personuppgifter

Senast uppdaterad:
30 april 2024