Detaljplaner och områdesbestämmelser

Detaljplaner och områdesbestämmelser syftar till att reglera och bestämma utformningen, samt möjliggöra ny bebyggelse eller ändring av befintlig bebyggelse.

Detaljplanen ger en samlad bild av hur marken inom planområdet användas. Byggnadsnämnden Länk till annan webbplats. ansvarar för hanteringen och framtagandet av planer. Kommunfullmäktige Länk till annan webbplats. antar detaljplaner. Ärenden av enklare karaktär kan beslutas av byggnadsnämnden.

Skulle du vilja att en ändring av en detaljplan ska göras, att en ny detaljplan ska skapas eller att ta bort en detaljplan från ett område kan du lämna in en ansökan med blanketten Begäran om planbesked , 93.4 kB, öppnas i nytt fönster..

Detaljplaner som har antagits av kommunfullmäktige

När detaljplanen är klar antar kommunfullmäktige den och publicerar beslutet på kommunens anslagstavla. Därefter tar det tre veckor innan planen vinner laga kraft.

Detaljplaner som vunnit laga kraft

Inom Mullsjö kommun arbetas det kontinuerligt med att jobba fram, uppdatera och aktualisera detaljplaner. Nedan listas aktuella detaljplaner, men också antagna detaljplaner som har antagits och vunnit laga kraft inom de senaste fem åren i Mullsjö kommun. Om du vill se detaljplaner från tidigare år, kontakta oss på plan- och byggenheten eller använda vår nya kommunkarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. under samhällsplanering där alla detaljplaner för kommunen finns att titta på.

Bild över Mullsjö tätort

Klicka på bilden för att komma till kommunkarta

Norra Havstenshultsområdet del 2, Mullsjö samhälle

Antagen 1992-04-28, laga kraft 1992-05-27
Plankarta med planbeskrivning (läses parallellt med ÄDP) (pdf) , 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Ändring av detaljplan för del av Havstenshult 1:1, Mullsjö tätort, Mullsjö kommun

Antagen 2018-01-18, laga kraft 2018-02-14

Plankarta med planbeskrivning (pdf) , 310.7 kB, öppnas i nytt fönster.


Detaljplan för del av Bosebygd 1:347

antagen 1991-05-28, laga kraft 1991-06-24

Plankarta med planbeskrivning (pdf) , 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Ändring av detaljplan för del av Bosebygd 1:347 i Mullsjö tätort, Mullsjö kommun

Antagen 2021-06-22, laga kraft 2021-07-21

Plankarta (pdf) , 920.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning (pdf) , 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.


Detaljplan Gyljeryd 1:3 (Kärleksudden) i Mullsjö kommun

Antagen 2010-12-21, laga kraft 2011-07-21

Plankarta (pdf) , 987.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning (pdf) , 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Detaljplan för Gunnarsbo 1:260, Mullsjö tätort, Mullsjö kommun

Antagen 2018-05-15, laga kraft 2018-06-12

Plankarta (pdf) , 291.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning (pdf) , 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Detaljplan för del av Sjöryd 1:246

Antagen 2018-11-27, laga kraft 2018-12-26

Plankarta (pdf) , 343.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning (pdf) , 4.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Detaljplan för Torestorp 1:300 m.fl., Mullsjö tätort, Mullsjö kommun

Antagen 2018-01-23, laga kraft 2018-02-14

Plankarta (pdf) , 254.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning (pdf) , 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Detaljplan för Sandhem 3:1 m.fl.

Antagen 2019-02-26, laga kraft 2019-03-21

Plankarta (pdf) , 491.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning (pdf) , 491.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Ändring av detaljplan för Kylle 1:1 och 1:22 m.fl., Sandhems samhälle, Mullsjö kommun

Antagen 2018-01-18, laga kraft 2018-02-14

Plankarta med planbeskrivning (pdf) , 313.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Underliggande detaljplan (läses parallellt med ÄDP) (pdf) , 938.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Senast uppdaterad:
14 november 2022