Detaljplaner och områdesbestämmelser

Detaljplaner och områdesbestämmelser syftar till att reglera och bestämma utformningen, samt möjliggöra ny bebyggelse eller ändring av befintlig bebyggelse.

Detaljplanen ger en samlad bild av hur marken inom planområdet användas. Byggnadsnämndenlänk till annan webbplats ansvarar för hanteringen och framtagandet av planer. Kommunfullmäktigelänk till annan webbplats antar detaljplaner. Ärenden av enklare karaktär kan beslutas av byggnadsnämnden.

Skulle du vilja att en ändring av en detaljplan ska göras, att en ny detaljplan ska skapas eller att ta bort en detaljplan från ett område kan du lämna in en ansökan med blanketten Begäran om planbesked.

Antagna detaljplaner

Inom Mullsjö kommun arbetas det kontinuerligt med att jobba fram, uppdatera och aktualisera detaljplaner. Nedan listas aktuella detaljplaner, men också antagna detaljplaner som har antagits inom de senaste fem åren i Mullsjö kommun. Om du vill se detaljplaner från tidigare år, kontakta oss så tar vi fram dessa.

 

Norra Havstenshultsområdet del 2, Mullsjö samhälle

Antagen 1992-04-28, laga kraft 1992-05-27
Plankarta med planbeskrivning (läses parallellt med ÄDP) (pdf)

Ändring av detaljplan för del av Havstenshult 1:1, Mullsjö tätort, Mullsjö kommun

Antagen 2018-01-18, laga kraft 2018-02-14

Plankarta med planbeskrivning (pdf)


Detaljplan Gyljeryd 1:3 (Kärleksudden) i Mullsjö kommun

Antagen 2010-12-21, laga kraft 2011-07-21

Plankarta (pdf)

Planbeskrivning (pdf)

Detaljplan för Gunnarsbo 1:260, Mullsjö tätort, Mullsjö kommun

Antagen 2018-05-15, laga kraft 2018-06-12

Plankarta (pdf)

Planbeskrivning (pdf)

Detaljplan för del av Sjöryd 1:246

Antagen 2018-11-27, laga kraft 2018-12-26

Plankarta (pdf)

Planbeskrivning (pdf)

Detaljplan för Torestorp 1:300 m.fl., Mullsjö tätort, Mullsjö kommun

Antagen 2018-01-23, laga kraft 2018-02-14

Plankarta (pdf)

Planbeskrivning (pdf)

Detaljplan för Sandhem 3:1 m.fl.

Antagen 2019-02-26, laga kraft 2019-03-21

Plankarta (pdf)

Planbeskrivning (pdf)

Ändring av detaljplan för Kylle 1:1 och 1:22 m.fl., Sandhems samhälle, Mullsjö kommun

Antagen 2018-01-18, laga kraft 2018-02-14

Plankarta med planbeskrivning (pdf)

Underliggande detaljplan (läses parallellt med ÄDP) (pdf)

Upphävande för del av detaljplan Björsjöhage, fritidshusområde

Antagen 2020-11-15, laga kraft 2020-12-24

Plankarta (pdf)
Planbeskrivning (pdf)

Detaljplan som gäller utanför de upphävande område (pdf)

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 februari 2021