Detaljplaner och områdesbestämmelser

Deljplaner och områdesbestämmelser syftar till att reglera och bestämma utformningen, samt möjliggöra ny bebyggelse eller ändring av befintlig bebyggelse.

Detaljplanen ger en samlad bild av hur marken inom planområdet användas. Byggnadsnämndenlänk till annan webbplats ansvarar för hanteringen och framtagandet av planer. Kommunfullmäktigelänk till annan webbplats antar detaljplaner. Ärenden av enklare karaktär kan beslutas av byggnadsnämnden.


Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 oktober 2019